честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога

Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога

20,00 грн.

У книжці висвітлено культурологічні та аксіопсихологічні аспекти проблеми честі і гідності особистості, їхній прояв і розвиток в учнівської молоді та дорослих. Честь і гідність є сутнісною етико-психологічною та аксіопсихологічною ознакою людини як суб’єкта моральної поведінки та творчої діяльності з продукування духовних і матеріальних цінностей, зокрема і себе як найвищої цінності. Надмірне приниження або піднесення особистості, відхилення від кодексу честі і гідності призводять до гострих персональних і суспільних проблем, частину з яких можна долати запропо- нованими автором спеціальними психорозвивальними, профілактичними, консультативними, терапевтичними засобами практичної психології.

Посібник призначений для практичних психологів і соціальних пра- цівників, менеджерів різних рівнів і профілів, керівників системи освіти, академічних психологів і педагогів, учителів, школярів, учнів професійно- технічних навчальних закладів, студентів, аспірантів і докторантів.

В наявності

Опис товару

ЗМісТ

Вступ ......................................................................................................................... 4

Визначення поняття психологічної культури особистості в аксіологічному контексті.................................................................................................................... 6

Принцип цінності та самоцінності особистості та її приниження

і піднесення у психології, педагогіці та суспільстві ........................................... 14

Розуміння честі і гідності особистості через усвідомлення, переживання людиною своєї унікальної соціальної та індивідуальної цінності .................... 26

Характеристика честі і гідності особистості у творах філософів, психологів, педагогів і митців ....... 33

Діалектика станів і динаміки честі й гідності особистості в умовах

зовнішньої та внутрішньої аксіопсихологічної активності ............................... 46

Компоненти і стратегії аксіоінтераутопсихологічної діяльності з піднесення, врівноваження та приниження цінності, честі і гідності особистості.............. 57

Аксіопсихологічні тренінги і вправи з утвердження цінності особистості .. 65

Духовно-креативний анкетинг із піднесення честі і гідності школярів ..... 69

Формування честі і гідності особистості............................................................. 75

Аксіопсихологічна профілактика надмірно піднесеної цінності, честі

й гідності особистості ........................................................................................... 89

Аксіологічна психотерапія клієнтів із критично приниженою честю

і гідністю ............................................................................................................... 101

Висновки ............................................................................................................... 116

Запитання для розмірковування...................................................................... 119

Глосарій................................................................................................................. 121

Список літератури................................................................................................ 123

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.