ділова людина шляхи становлення заняття зі старшокласниками

Ділова людина: шляхи становлення. Заняття зі старшокласниками

20,00 грн.

Соціально-економічні умови змушують внести сутнісні корективи у підготовку учнів до життя і праці. Одна з новітніх вимог — розвиток ділових якостей людини.

У збірнику вміщено програму занять у 10—11 класах за факультативним курсом «Ділова людина: шляхи становлення», яка допоможе учням зрозумі- ти, що таке становлення та розвиток ділової людини, основи ділової етики, спілкування тощо.

Матеріали можуть використати керівники загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступники, учителі-предметники, класні керівники, психологи, учні.

В наявності

Опис товару

ЗМІСТ

Вступ ............................................................................................. 5

Розділ  1. Основи психології ділової людини  (10  клас)

Тема 1. Введення до предмету. Цілі  й завдання курсу........ 7

Тема 2. Підготовка спеціаліста XXI століття ..................... 10

Тема 3. Практична робота № 1. Визначення особистої

спрямованості ....................................................................... 11

Тема 4. Функції ділової людини ......................................... 19

Тема 5. Практична робота № 2. Тест-діагностика:

виробничі ситуації ................................................................ 21

Тема 6. Профіль ділових якостей людини ......................... 31

Тема 7. Практична робота № 3. Побудова профілю

ділових якостей особистості ................................................ 35

Тема 8. Створення проекту «Творчий портрет

спеціаліста» ........................................................................... 50

Тема 9. Презентація проекту «Творчий портрет

спеціаліста» ........................................................................... 51

Розділ  2. Особливості стратегії саморозвитку ділової людини (10  клас)

Тема 10. Спосіб життя  і здоров’я ділової людини ............. 52

Тема 11. Практична робота № 4. Діагностика власного способу життя ................... 53

Тема 12. Вплив особистих властивостей на формування ділових якостей людини..... 56

Тема 13. Визначення власних цілей.................................... 64

Тема 14. Дискусія «Сходинки  до майбутнього»................. 69

Тема 15. Програма самоосвіти і саморозвитку .................. 70

Тема 16. Практична робота № 5. Складання плану самоосвіти і саморозвитку .... 74

Тема 17. Створення проекту «Карта  успіху ділової людини» ....................................... 78

Тема 18. Презентація проекту «Карта  успіху ділової людини» .................................... 80

Розділ  3. Секрети  спілкування (11  клас)

Тема 19. Рольовий репертуар ділової людини ................... 81

Тема 20. Практична робота № 6. Управлінські ролі

ділової людини...................................................................... 85

Тема 21. Мистецтво спілкування ділової людини ............. 86

Тема 22. Розвиток комунікативних навичок ...................... 90

Тема 23. Ділова етика ........................................................... 99

Тема 24. Побудова ефективної співпраці ділової людини .................... 103

Тема 25. Практична робота № 7. Розвиток умінь для продуктивної співпраці .................. 105

Тема 26. Як встановити ділові контакти .......................... 108

Тема 27. Засоби подолання психологічних бар’єрів спілкування ............................................... 114

Розділ  4. Організація професійної діяльності ділової людини (11  клас)

Тема 28. Технологія пошуку роботи ................................. 116

Тема 29. Дебати «Пошук роботи: працевлаштування чи  навчання?» ............................... 118

Тема 30. Розробка виробничого плану ............................. 121

Тема 31. Реклама. Створення реклами ............................. 121

Тема 32. Ваш час — у ваших руках ................................... 122

Тема 33. Підсумкове оцінювання «Мої дослідження» .... 123

Література ................................................................................. 125

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.