профілактика професійної дезадаптації психологів-практиків

Профілактика професійної дезадаптації психологів-практиків

20,00 грн.

У книжці розглянуто актуальні проблеми професійної дезадаптації психологів-практиків, докладно описано психотехнології подолання професійної дезадаптації. Подано адаптований комплекс психологічних методик, які дають можливість попереджувати виникнення дезадаптованості особистості, зменшувати вплив дезадаптації на становлення психолога-
практика. Книжку адресовано всім охочим отримати практичні психологічні знання, вміння та навички діагностики й прогнозування дезадаптації в професійній діяльності психолога-практика.

В наявності

Опис товару

Зміст
Вступ ........................................................................................................... 5
Розділ 1. Професійна дезадаптація: психологічна феноменологія
Базові категорії, поняття та їх еволюція ............................................ 6
Дезадаптація як психологічний феномен .......................................... 9
Адаптивні механізми в професійній адаптації особистості ........... 11
Структура та психологічні характеристики професійної
дезадаптації ......................................................................................... 14
Розділ 2. Психодіагностика професійної дезадаптації як засіб
психопрофілактики
Специфіка психодіагностики професійної дезадаптації ................ 18
Психологічні прийоми та методи психопрофілактики професійної
дезадаптації ......................................................................................... 21
Розділ 3. Психотехнології попередження й подолання професійної
дезадаптації
Психотерапія у подоланні професійної дезадаптації ...................... 25
Програма та технології попередження й подолання професійної
дезадаптації у психологів-практиків ................................................ 29
Розділ 4. Тестовий інструментарій
Діагностика нервово-психічного напруження як прояву
професійної дездадаптації особистості ............................................ 39
Оцінка емоційної сфери ..................................................................... 49
Самооцінка психічних станів у симптоматиці професійної
дезадаптації ........................................................................................ 51
Діагностика схильності до стресів як прояву дезадаптації
особистості .......................................................................................... 55
Діагностика рівня невротизації особистості ................................... 58
Гісенський психосоматичний опитувальник ................................... 61
Діагностика самопочуття, активності, настрою .............................. 64
Діагностика рівня емоційного вигорання у симптоматиці
професійної дезадаптації ................................................................... 67

Діагностика нервово-психічної стабільності, ризику
дезадаптації у стресі .......................................................................... 76
Діагностика адаптивності .................................................................. 83
Діагностика особистісної гнучкості / ригідності як прояву
професійної дезадаптації ................................................................. 100
Оцінка домінуючої стратегії психологічного захисту
в конфліктах ...................................................................................... 106
Тест вияву впевненої, невпевненої та агресивної поведінки
в контексті професійної дезадаптації ............................................. 113
Список літератури ............................................................................... 125

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.