040001-p-141

Географія. Уроки за новою програмою. 6 клас

20,00 грн.

У посібнику подано орієнтовне календарно-тематичне планування уроків географії у 6-му класі за новою програмою. Читачі можуть використати ці матеріали творчо, доповнюючи їх своїми напрацюваннями.
Учителям географії, викладачам педагогічних вишів, методистам, студентам, усім, хто займаєтьсяпитаннями географії.

В наявності

Опис товару

ЗМІСТ
Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
«Загальна географія» для 6 класу (70 год) .....................................................5

Тема 1. Вступ. Географічне вивчення Землі ..................................................7
Урок 1. Географія — наука про Землю.........................................................7
Урок 2. Перші уявлення про Землю..............................................................8
Урок 3. Вивчення Землі в античні часи......................................................10
Урок 4. Розвиток географії в середні віки..................................................12
Урок 5. Епоха Великих географічних відкриттів ......................................14
Урок 6. Епоха Великих географічних відкриттів ......................................17
Урок 7. Географія нового часу у XVIII—XX ст. Відкриття
Антарктиди. Сучасні географічні дослідження.........................................19
Урок 8. Узагальнювальний урок із теми «Географічне вивчення Землі».........21
Тема 2. Зображення земної поверхні на плані місцевості .........................22
Урок 9. Способи зображення Землі ............................................................22
Урок 10. План місцевості. Умовні позначення на плані...........................24
Урок 11. План місцевості. Масштаб на плані............................................24
Урок 12. План місцевості. Орієнтування ...................................................25
Урок 13. План місцевості. Азимут ..............................................................28
Урок 14. План місцевості.............................................................................29
Урок 15. План місцевості. Окомірна зйомка місцевості...........................30
Урок 16. План місцевості. Абсолютна й відносна висота ........................31
Урок 17. Узагальнювальний урок із теми 2
«Зображення земної поверхні на плані місцевості» .................................32
Тема 3. Зображення земної поверхні на глобусі, географічній карті ......34
Урок 18. Зображення Землі на глобусі .......................................................34
Урок 19. Географічна карта. Історія створення географічних карт .........36
Урок 20. Географічна карта. Способи побудови географічних карт .......38
Урок 21. Класифікація географічних карт .................................................39
Урок 22. Умовні позначення на географічній карті ..................................40
Урок 23. Зображення рельєфу на географічній карті................................41
Урок 24. Узагальнювальний урок із теми «Зображення земної поверхні на глобусі, географічній карті» ...............41
Тема 4. Градусна сітка Землі...........................................................................43
Урок 25. Градусна сітка на географічній карті. Географічна довгота .....43
Урок 26. Градусна сітка на географічній карті. Географічна широта .....45
Урок 27. Градусна сітка на географічній карті. Географічні координати.....................................46
Урок 28. Узагальнювальний урок із теми «Градусна сітка на географічній карті»......................................................46
Тема 5. Географічна оболонка Землі та її складові частини. Літосфера ........48
Урок 29. Географічна оболонка Землі та її складові.................................48
Урок 30. Природно-територіальні комплекси Землі .................................49
Урок 31. Літосфера. Внутрішня будова Землі ...........................................51

Урок 32. Будова літосфери...........................................................................53
Урок 33. Літосферні плити Землі................................................................54
Урок 34. Ендогенні процеси Землі. Землетруси........................................57
Урок 35. Ендогенні процеси Землі. Вулкани, гейзери ..............................59
Урок 36. Екзогенні процеси Землі ..............................................................61
Урок 37. Рельєф Землі ..................................................................................62
Урок 38. Рельєф Землі ..................................................................................64
Урок 39. Рельєф Світового океану ..............................................................64
Урок 40. Гірські породи і мінерали ............................................................66
Урок 41. Узагальнювальний урок із теми «Географічна оболонка Землі та її складові частини. Літосфера» ...69
Тема 6. Географічна оболонка Землі та її складові частини.
Гідросфера ..........................................................................................................71
Урок 42. Гідросфера та її складові частини...............................................71
Урок 43. Загальна характеристика Світового океану................................73
Урок 44. Світовий океан та його складові частини ..................................75
Урок 45. Течії у Світовому океані...............................................................77
Урок 46. Рух води в океанах ........................................................................79
Урок 47. Життя в морях та океанах. Ресурси Світового океану. Охорона Світового океану ..........................81
Урок 48. Гідросфера. Води суходолу. Річки...............................................83
Урок 49. Річки та їх характеристика ...........................................................85
Урок 50. Озера та їх характеристика ..........................................................86
Урок 51. Болота та їх характеристика. Підземні води та їх характеристика ......................................88
Урок 52. Льодовики та їх характеристика. Штучні водойми. Охорона поверхневих вод ..................90
Урок 53. Узагальнювальний урок із теми «Гідросфера»..........................92
Тема 7. Географічна оболонка Землі. Атмосфера. Біосфера.....................94
Урок 54. Атмосфера та її складові частини ...............................................94
Урок 55. Атмосфера. Сонячна радіація ......................................................95
Урок 56. Атмосфера. Температура повітря ................................................97
Урок 57. Атмосфера. Атмосферні опади....................................................99
Урок 58. Атмосфера. Тиск повітря. Вітер ................................................101
Урок 59. Незвичайні явища в атмосфері Землі .......................................105
Урок 60. Атмосфера. Клімат. Погода ........................................................106
Урок 61. Метеорологія — наука про атмосферу Землі...........................107
Урок 62. Біосфера .......................................................................................110
Урок 63. Узагальнювальний урок із теми «Атмосфера. Біосфера».......112
Тема 8. Населення Землі. Політична карта світу .....................................113
Урок 64. Населення Землі ..........................................................................113
Урок 65. Расовий склад. Народи планети ................................................116
Урок 66. Держави на карті світу ...............................................................118
Урок 67. Узагальнювальний урок із теми «Населення Землі.
Політична карта світу»...............................................................................120
Уроки 68—69. Узагальнювальний урок за рік. Контрольна робота ......121

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.