040001-p-185

Матеріали до уроків хімії. 7 клас

20,00 грн.

Вивчення хімії починається у 7-му класі. Важко переоцінити значення цього курсу для подальшого розуміння предмета. Під час вивчення хімічних понять дуже важливо застосовувати інтерактивні методи навчання. Такі прийоми роботи дають змогу формувати навички мислення вищого рівня. У посібнику вчителі хімії знайдуть інтерактивні завдання та вправи за всіма темами 7-го класу (відповідно до нової програми), які доцільно використовувати на етапах актуалізації знань та мотивації навчальної діяльності. Вправи можна використовувати для самостійної роботи учнів або як домашнє завдання.
Книжка буде корисною як для молодих, так і для досвідчених учителів.

Немає в наявності

Артикул: 11 Категорії: , Теґ:

Опис товару

ЗМІСТ

Передмова ............................................................................................... 5

Вступ .................................................................................................... 13
Тема. Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії ...... 13
Тема. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та
лабораторним посудом............................................................................................16
Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я ... 19
Тема 1. Початкові хімічні поняття............................................... 23
Тема. Речовини. Чисті речовини та суміші .................................. 23
Тема. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи ....................................................27
Тема. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва ..................................... 30
Тема. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів .................................................. 33
Тема. Багатоманітність речовин. Хімічні формули речовин. Прості речовини. Метали й неметали................... 35
Тема. Багатоманітність речовин. Складні речовини.................... 37
Тема. Валентність хімічних елементів. Складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю
елементів .................... 39
Тема. Визначення валентності за формулами бінарних сполук .......................................... 41
Тема. Тренувальні вправи............................................................... 43
Тема. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.................................................................... 46
Тема. Масова частка хімічного елемента у речовині .................. 47
Тема. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують...................................................................... 48

Тема. Фізичні та хімічні властивості речовини ........................... 51
Тема. Як вивчають хімічні сполуки та явища. Спостереження
та експеримент у хімії. Закон як форма наукових знань ............. 53
Практична робота 2. Дослідження фізичних та хімічних явищ .....57
Тема. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння ........ 61
Тема. Написання хімічних рівнянь. Коефіцієнти у хімічних рівняннях.......................63
Тема. Тренувальні вправи............................................................... 64
Тема. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів із теми: «Початкові хімічні поняття» .............. 71

Тема 2. Прості речовини, метали і неметали............................. 73
Тема. Прості речовини: метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули......................................... 73
Тема. Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції
розкладу. Поняття про каталізатори ............................................................... 75
Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення.
Поняття про оксиди........................................................................................77
Практична робота 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей ................. 80
Тема. Поняття про окиснення та горіння. Умови виникнення і припинення горіння ................... 82
Тема. Найважливіші оксиди, їх поширеність у природі. Колообіг Оксигену у природі. Застосування
кисню та його біологічна роль................................................................... 85

Тема 3. Вода ...................................................................................... 88
Тема. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості ............................................................ 88

Використані джерела.......................................................................... 94

Огляди

Відгуки відсутні.

Лише зареєстровані клієнти, які купили цей товар, можуть публікувати відгуки.