українська мова

Показано 13–24 із 74

 • Фразеологія. Тестові завдання для підготовки до ЗНО. 10 клас

  20,00 грн.
  Фразеологія. Тестові завдання для підготовки до ЗНО.

  Вивчення фразеології сприяє глибокому розумінню природи різних типів словосполучень, їхньої семантики та функціонування, впливає на збагачення мови учнів певним багажем влучних висловів, що роблять її емоційнішою й образнішою. Поданий матеріал із теми «Фразеологія» можна використовувати як на уроках української мови, так і під час підготовки учнів до олімпіад різних рівнів і ЗНО.

 • Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Урок повторення та поглиблення набутих знань. 6 клас

  20,00 грн.

  Тема. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

  Фразеологізми — істинні скарби мовної образності — передають найтонші відтінки душевних порухів, надають висловлюванню національного колориту, збагачують мовлення, роблять його виразним й емоційним. Фразеологізм як складна лінгвістична сполука призначений не стільки для називання певних предметів, явищ,
  ознак, скільки для їх образно-емоційних оцінок, що й зумовлює основну функцію фразеологічних одиниць.

 • Контрольне есе за змістом висловів народної мудрості. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе за змістом висловів народної мудрості

  Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • знати, як виявити свої творчі здібності під час написання есе;
  • самостійно добирати аргументи на підтвердження чи спростування висловленої тези;
  • розвивати критичне мислення;
  • опанувати вміння письмово висловлювати власну думку.

  Тип уроку: перевірка й оцінювання формування компетентностей.

 • Усний переказ тексту публіцистичного стилю. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Усний переказ тексту публіцистичного стилю

  Мета: формувати предметні й ключові компетентності:

  • отримувати інформацію з джерел публіцистичного стилю;
  • застосовувати набуті знання, уміння та навички у відтворенні тексту публіцистичного стилю;
  • визначити для себе цінність уміння роботи з публіцистикою як джерелом інформації;
  • аналізувати письмовий текст щодо дотримання морфологічних норм.

  Тип уроку: перевірка формування компетентностей.

 • Контрольне есе “Моє бачення сучасної школи”. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе “Моє бачення сучасної школи”

  Мета: формувати предметні та ключові компетентності:

  • здобувати інформацію з джерел публіцистичного стилю;
  • застосовувати набуті знання, уміння та навички у створенні тексту публіцистичного стилю;
  • визначити для себе цінність уміння роботи з публіцистикою як джерелом інформації;
  • аналізувати письмовий текст щодо дотримання морфологічних норм.

  Тип уроку: перевірка формування компетентностей.

 • Контрольне есе “Гаджети чи реальне спілкування?”. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе “Гаджети чи реальне спілкування?”

  Мета: формувати предметні й ключові компетентності:

  • розуміти суть понять «гаджети»,«словник»;
  • організовувати свою діяльність;
  • використовувати гаджети як джерело інформації для спілкування;
  • розвивати мовне чуття, логічне мислення, опанувати ефективні прийоми спілкування;
  • виховувати повагу до співрозмовника, прагнути розширяти світогляд.

  Тип уроку: розвиток мовлення, оцінювання формування компетентностей.

 • Контрольне есе “Наголос — душа слова”. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе “Наголос — душа слова”

  Мета: перевірити й оцінити формування компетентностей:

  • писати есе, самостійно добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки висловлення, логічно правильне й композиційно завершене висловлення;
  • уміння й навички вільного використання засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях;
  • розвивати критичне мислення.

  Тип уроку: розвиток мовлення, перевірка й оцінювання формування компетентностей.

 • Контрольне есе “Грубість — духовна слабкість чи демонстрація сили?”. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Контрольне есе на тему “Грубість — духовна слабкість чи демонстрація сили?”

  Мета: перевірити й оцінити формування компетентностей:

  • будувати есе, самостійно добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки висловлення, будувати логічно правильне й композиційно завершене висловлення;
  • формувати вміння й навички вільного використання засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях;
  • розвивати критичне мислення.

  Тип уроку: розвиток мовлення, перевірка й оцінювання формування компетентностей.

 • Есе, види есе, вимоги до написання. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Тема. Есе, види есе, вимоги до написання. Підготовка до написання есе ” Мить щастя”

  Мета:  формувати предметні й ключові компетентності:

  • будувати есе, самостійно добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та
   основної думки висловлювання, будувати логічно правильне й композиційно завершене висловлення;
  • обґрунтовувати особистісні та загальнолюдські цінності; розвивати активність, ініціативність, комунікабельність.

  Тип уроку: розвиток мовлення та компетентностей.

 • Мистецтво відповідати на запитання. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • розуміти суть мистецтва відповідати на запитання, знати різновиди запитань;
  • усвідомлювати життєву важливість діалогу;
  • ставити різноманітні запитання;
  • розвивати критичне мислення й культуру поведінки.

  Тип уроку: розвиток компетентностей.

 • Полемічні прийоми. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • розуміти суть полемічних прийомів;
  • опанувати полемічні прийоми, збирати матеріал для виступу, висловлювати власну думку та формувати позицію, погляд на проблему;
  • розвивати інтерес до дискусійних питань, упевненість під час обстоювання своєї позиції;
  • ви словлювати враження від результатів роботи.

  Тип уроку: розвиток мовлення.

 • Аргументи й докази. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

  20,00 грн.

  Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • розуміти суть понять «теза», «аргумент», «сильний аргумент», «слабкий аргумент»;
  • добирати аргументи на підтвердження чи спростування висловленої тези;
  • аналізувати чужі аргументи, висловлювати припущення про недостовірність аргументів;
  • опанувати вміння коректно й упевнено висловлювати власну думку.

  Тип уроку: розвиток мовлення.