Дошкілля

Showing 19–27 of 34 results

 • Педагогічна рада у дитячому садку

  20,00 грн.

  У книжці подано інформацію про основні принципи організації педагогічної ради, її проведення, опубліковано різні за тематикою і формою організації матеріали педагогічних рад.
  Книжка призначена для завідувачів і вихователів-методистів ДНЗ, студентів педагогічних вишів, методистів управлінь, відділів освіти.

 • Організація дитячих свят

  20,00 грн.

  Дитяче свято (особливо в дитячому садку) є однією з основних і найбажаніших для дітей форм виховання й розвитку особистості. це радість самовираження, спілкування, творчості, взаємозбагачення, це яскраві високі емоції, переживання, сюрпризи. Справжнє дитяче свято — це насамперед моральний урок. Підготовка і проведення справжнього дитячого свята потребує від організатора компетентності у сфері сценарно-режисерської роботи, залучення кращого культурного досвіду людства та концентрації власних потенціалів. Розкриттю саме таких важливих моментів підготовки справжнього дитячого свята і присвячена книжка. Для музичних керівників, організаторів дитячих свят, психологів, завідувачів, учителів, батьків, студентів навчальних закладів.

 • Психофізіологія творчості дітей

  20,00 грн.

  У посібнику розглянуто фізіологічні та нейронні механізми становлення дитячої творчості. Дошкільний вік — це час, коли у дитини відкриті «канали сензитивності» до багатьох видів діяльності. Це важливий та визначальний період активної дії енергопотенціалу, психомоторики дитини, що, насичуючи мислення, почуття та уяву, допомагає дитині у становленні та розвитку її критичності.
  Для вихователів, учителів, медичних сестер ДНЗ, практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти та батьків

 • Природничі науки у казках, запитаннях, завданнях, дослідах

  20,00 грн.

  У науково-методичному посібнику доступно для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку розповідається про природничі науки — астрономію, фізику, хімію, біологію, географію, медицину. Розглядаються зміст і методи ознайомлення дітей з елементарними знаннями у галузі природничих наук; питання, які діти найчастіше ставлять дорослим, стикаючись з невідомими їм явищами, показано, що і як можна пояснити дітям під час спілкування, ігор, спостережень, праці та нескладних дослідів. Інформація подається у формі казки.
  Для педагогів галузі дошкільної освіти, батьків, студентів спеціальності «Дошкільне виховання» та викладачів ВНЗ.

 • Логопедична робота у дитячому садку

  20,00 грн.

  Якщо ви прагнете допомогти дитині подолати проблеми мовлення, ця збірка — саме те, що вам треба! Ці педагогічні знахідки допоможуть вам побудувати систему корекційно-відновлювальної роботи з подолання мовленнєвих недоліків у своєму закладі, допоможуть батькам усвідомити необхідність спільної роботи з фахівцями у виправленні мовленнєвих порушень. Для керівників ДНЗ, учителів-логопедів, вихователів загальних і спеціалізованих дошкільних закладів, батьків, гувернерів, репетиторів, а також студентів педагогічних ВНЗ.

 • Супровід розвитку дітей раннього віку

  20,00 грн.

  Навчально-методичний посібник висвітлює основні питання виховання й розвитку дітей третього року життя: наведено психологічну характеристику віку з аналізом специфічних особливостей розвитку дитини в цьому періоді; описано психічні можливості та педагогічні умови становлення маленької людини та розкриття її особистісного потенціалу в дитячому садку. Психологічний супровід розвитку дитини зображено як мультидисциплінарне явище та подано в різних формах психолого-педагогічної діяльності залежно від ситуації розвитку окремих дітей, групи, міжособистісних відносин. Дорослий повинен цінувати природні механізми розвитку дитини, не руйнувати, а розкривати їх, при цьому самому бути і спостерігачем, і співучасником, і дослідником.
  Для практичних психологів і педагогів ДНЗ, студентів і викладачів педагогічних ВНЗ і коледжів, а також батьків.

 • Інтелектуально обдаровані дошкільнята: підтримка та супровід

  20,00 грн.

  У книжці розглядається проблема розвитку обдарованих дітей до шкільного віку. Автори розкривають методологічні основи проблеми, характеризують методи і технології розвитку інтелектуально-творчого потенціалу дитини, зокрема на досвіді роботи у цьому напрямі практичних психологів.
  Книжку адресовано педагогам, психологам, батькам, студентам психолого-педагогічних спеціальностей, усім тим, хто цікавиться проблемою обдарованості.

 • Різновікова група в ДНЗ

  40,00 грн.

  У посібнику розглядаються особливості спілкування між молодшими і старшими дошкільниками (на основі сучасних психолого-педагогічних досліджень), даються методичні поради щодо створення позитивного мікроклімату в різновіковій групі, організації та проведенні комунікатив­ної, ігрової, рухової, трудової, пізнавальної, навчальної діяльності дітейу контрастних і сумісних за віком групах; подані матеріали: віршів, казок, педагогічних ситуацій, конспектів бесід, занять, орієнтовних планів освітньої роботи, консультацій із батьками.

  Для педагогічних працівників ДНЗ, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів спеціальності «Дошкільна освіта» педагогічних вишів.

 • Музикотерапія. Програмно-методичний комплекс

  15,00 грн.

  У програмно-методичному комплексі розкрито значення музикотерапії для дітей з особливими освітніми потребами, її зміст та завдання корекційно-розвивальної програми, визначено види корекційно-розвивальної роботи та напрями практичного матеріалу.
  Посібник призначений для педагогів, психологів, музичних керівників, вихователів і батьків, щоб стимулювати й коригувати розвиток дітей зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку (дитячий церебральний параліч, затримка психічного розвитку, аутизм, порушення інтелекту, зору, слуху тощо). Також він може бути корисний для використання в практиці спеціальних та дошкільних навчальних загального розвитку закладів, реабілітаційних центрів, де навчаються й розвиваються діти не тільки з особливими освітніми потребами, а й із незначними порушеннями здоров’я.