Deutsch

Показано 13–20 із 20

 • Робота з віршем на уроці німецької. 9—11 класи

  20,00 грн.

  Ця книжка присвячена одному з найефективніших прийомів навчання іноземної мови, а саме — використанню віршів на уроці іноземної мови. Посібник розкриває функціональні можливості віршів та їх роль для досягнення основних цілей навчання іноземної мови й розвитку творчих здібностей учнів.
  Книжка складається з трьох розділів. У першому розділі подається широка палітра прийомів та окреслюється послідовність роботи з поетичними текстами. Другий розділ містить вірші із завданнями. У третьому розділі подаються короткі біографії відомих німецьких поетів.

  Для вчителів німецької мови різних типів шкіл, студентів педучилищ та вишів.

 • Landeskunde. Texte mit Arbeitsblättern

  25,00 грн.

  Книжка «Landeskunde. Texte mit Arbeitsblättern» містить країнознавчий матеріал про німецькомовні країни. Зміст книжки охоплює такі теми: «Німецькомовні країни», «Найбільші міста Німеччини», «Річки та озера», «Свята». Посібник може слугувати доповненням до основного курсу німецької мови в старшій школі, а також є чудовою пропозицією для спецкурсу з країнознавства. Поданий матеріал можна також використовувати для самостійної роботи учнів на уроці та вдома. Книжка чітко структурована, що робить її зручною в користуванні.

  Для вчителів німецької мови різних типів шкіл, учнів 9—11-х класів, студентів педучилищ та вишів.

 • Feste-Mosaik. Ideen, Impulse, Anregungen

  20,00 грн.

  Ця книжка є збірником найкращих та найулюбленіших свят Німеччини. Вона познайомить Вас із святковими традиціями та звичаями німців. Завдяки історіям, розповідям, віршам, театральним постановкам, цікавим висловам та анекдотам Ви пожвавите урок німецької і цим принесете багато задоволення та радості дітям.

  Для вчителів німецької мови різних типів шкіл.

 • Перші кроки німецькою

  25,00 грн.

  Збірник «Перші кроки німецькою» присвячений викладанню німецької мови в початковій школі. Він містить низку теоретичних статей окремих авторів, які акцентують увагу вчителя на особливостях викладання німецької мови в початкових класах та основних завданнях, які стоять перед вчителем на цьому етапі навчання, плани-конспекти уроків (1−2 клас) та розробки позакласних заходів, які є невід’ємною складовою для формування в молодших школярів базових елементарних комунікативних умінь та навичок.

  Для вчителів німецької мови всіх типів шкіл, студентів педучилищ, всіх зацікавлених.

 • Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови

  25,00 грн.

  Збірник «Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови» розкриває сутність інтерактивного навчання, знайомить учителя з широкою палітрою технологій та організацією інтерактивного навчання на уроці та в позаурочний час. Збірник містить низку коротких за обсягом теоретичних статей та велику кількість розробок практичного спрямування, присвячених цій темі. Інтерактивні прийоми ілюструються тут конкретними прикладами, що допоможе вчителю зрозуміти й за потреби змоделювати потрібну йому ситуацію, створити на уроці атмосферу співпраці, взаємодії та творчості. Збірник чітко структурований, що робить його легким у користуванні.

  Для вчителів німецької мови всіх типів шкіл, студентів педучилищ, всіх зацікавлених.

 • Проектна робота на уроці німецької

  20,00 грн.

  Збірник «Проектна робота на уроці німецької» присвячений використанню методу проектів на уроках німецької мови та в позаурочний час. Він містить низку статей, тематика яких розкриває сутність та механізми методу проектів, а також їх практичне застосування.

  Для вчителів німецької мови різних типів шкіл, студентів педучилищ та вишів.

 • Вдалий старт. Німецька мова

  20,00 грн.

  Книжка «Вдалий старт. Німецька мова» присвячена викладанню німецької мови в початковій школі. Вона складається із чотирьох розділів. Вірші, римування, скетчі, рольові ігри, міні-театр, пісні, запропоновані в ній, допоможуть учителеві урізноманітнити урок та стануть у пригоді при організації позакласної роботи, а учнів мотивуватимуть до вивчення іноземної мови. Книжка чітко структурована, що робить її легкою в користуванні.

  Для вчителів німецької мови всіх типів шкіл, студентів педучилищ та всіх зацікавлених.

 • Соціокультурна компетенція при вивченні німецької мови

  15,00 грн.

  У збірнику розкрито сутність соціокультурної компетенції як однієї з найважливіших складових іншомовної комунікативної компетенції. Окреслено основні завдання щодо формування соціокультурної компетенції на уроці іноземної мови в школі. Збірник містить низку статей, у яких наголошено на важливості врахування соціокультурної складової для розвитку в школярів іншомовних умінь та навичок, вказано шляхи розв’зання цього важливого завдання.

  Для вчителів німецької мови всіх типів шкіл, викладачів ЗВО, студентів педучилищ, усіх зацікавлених.