формування вмінь і навичок

Відображаються усі з 5 результатів

 • Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Урок формування нових знань, умінь та навичок. 8-­й клас

  20,00 грн.

  Тема. Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії та водного режиму річок України.
  Сучасні школярі хочуть комунікації, розмови з педагогом, якого воліють сприйма­ти радше як порадника, а не як суворого критика. Урок, що побудований у форматі бесіди між учителем та учнями, сприймається останніми краще, ніж монотонна лекція на 45 хвилин. Представлена розробка уроку допомагає засвоїти знання із теми саме у форматі запитань до учнів та їх відповідей, розмірковувань та вислов­лювань.

 • Особливості природних умов і ресурсів степової зони України. Урок формування знань, умінь і навичок. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Особливості природних умов і ресурсів степової зони України.
  Наразі зникає частина флори та фауни України, яка налічує понад 800 рослин і майже 550 тварин, занесених до Червоної книги. Степова зона становить 40% площі України, але повноцінного (заповідного) степу залишилося менше відсотка її території. Доля степового ландшафту нині трагічна. Його історична та біосферна роль залишається непізнаною й неусвідомленою. Цей урок створено для ознайомлення учнів із характерними рисами степу та привернення їхньої уваги до наявних екологічних проблем цієї зони.

 • Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Урок формування знань, умінь та навичок. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.
  Завершальний етап у розвитку розумових операцій учнів — реалізація цієї дії в практичній діяльності. Тому навчання фізики передбачає залучення до таких видів діяльності, які дають змогу використовувати набуті знання на практиці, зокрема до виконання лабораторних робіт.

 • Квадратний тричлен та його корені. Урок формування вмінь з алгебри. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Квадратний тричлен та його корені.

  Рівняння — одне із понять алгебри, яке є основою для вивчення інших тео­ретичних питань математики. Починаючи з початкової школи і щороку розширюючи знання про квадратні рівняння, у 8­-му класі учні ознайомлюються з поняттям «квадратний тричлен», учаться обчислювати дис­кримінант і кількість коренів рівняння.

 • Степінь із цілим показником. Урок розв’язування вправ з алгебри. 8 клас

  20,00 грн.
  Тема. Степінь із цілим показником.

  Піднесення до степеня вважають арифметичною дією третього степеня. Поняття «степінь» виникло понад два з половиною тисячоліття тому. Матема­тики не відразу змогли повністю описати властиво­сті степеня, але ще в математичних працях Старо­давнього Єгипту та Межиріччя згадували прилади для його обчислення.