урок 9 клас

Показано 1–12 із 49

 • На мапі України. Урок-гра. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. На мапі України.
  Навчальний рік завершується, вивчено майже весь програмовий матеріал, можна переходити до його повторення. Етап закріплення знань — найважливіший, але почасти він постає для учнів також і найнуднішим… А щоб повторення було більш цікавим, запропонуємо учням інтелектуальне змагання. Формат гри допоможе зняти психоемоційне напруження, пов’язане зі страхом помилки. Тому й результат такого уроку може приємно здивувати.

 • Туризм. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Туризм.
  Сьогодні туризм став явищем, що увійшло в повсякденне життя майже третини населення планети. Сучасна індустрія туризму — одна з галузей світового господарства, що найшвидше прогресує і яку можна розглядати і як самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Подана розробка уроку за допомогою різноманітних завдань допоможе учням точніше сформувати уявлення про роль цієї галузі у світовому господарстві та її значення для економіки.

 • Секторальна модель економіки країни. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Секторальна модель економіки країни.
  Підприємливість і фінансова грамотність є однією з важливих компетентностей. Подана розробка уроку забезпечить краще розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань, сприятиме розвитку здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. Урок можна використовувати як за очного навчання, так і за межами класу. Основний матеріал теми викладено в навчальній презентації, а узагальнення вивченого подають у вигляді цікавих вправ із можливістю їх виконання в онлайн-застосунку або на дидактичних картках.

 • Сталий розвиток як стратегія людства на ХХІ ст. Урок-гра. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Сталий розвиток як стратегія людства на ХХІ ст.
  Новою парадигмою розвитку суспільства є сталий розвиток, який доцільно розуміти не лише в контексті зміни взаємин людини та природи задля розширення можливостей економічного зростання, а як скоординовану глобальну стратегію виживання людства, орієнтовану на збереження та відновлення природних спільнот у масштабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості біосфери. Цей урок має на меті допомогти учням проаналізувати та зрозуміти екологічну ситуацію у світі. Його проведення у формі гри сприятиме кращому засвоєнню матеріалу.

 • Особливості природних умов і ресурсів степової зони України. Урок формування знань, умінь і навичок. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Особливості природних умов і ресурсів степової зони України.
  Наразі зникає частина флори та фауни України, яка налічує понад 800 рослин і майже 550 тварин, занесених до Червоної книги. Степова зона становить 40% площі України, але повноцінного (заповідного) степу залишилося менше відсотка її території. Доля степового ландшафту нині трагічна. Його історична та біосферна роль залишається непізнаною й неусвідомленою. Цей урок створено для ознайомлення учнів із характерними рисами степу та привернення їхньої уваги до наявних екологічних проблем цієї зони.

 • Художні промисли України. Інтегрований урок географії і художньої культури. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Художні промисли України.
  Народні промисли й ремесла є невід’ємною частиною культури та побуту традиційного українського суспільства. З одного боку, вони пов’язані з матеріальною культурою, тобто господарством та освоєнням природних ресурсів, а з іншого — є частиною духовної культури народу, оскільки відображають народну творчість. Без речей, зроблених руками майстрів, важко уявити українську оселю. Народні умільці створювали зазвичай найнеобхідніші в побуті речі. І не просто створювали, а прикрашали їх так, що вони ставали справжніми витворами мистецтва. Ними милувалися, пишалися та дбайливо передавали з покоління в покоління.

 • Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості та застосування.
  Розробка даного уроку дає можливість навчати учнів знаходити рішення й за все це свідомо відповідати. Урок передбачає виконання демонстраційних та лабораторних дослідів, захист підготовлених мініпроєктів. Окрім отримання знань, сприятиме формуванню навичок пошуково-дослідницької діяльності та мотивації до вивчення предмета.

 • Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.
  Знання, отримані в школі з хімії, необхідно грамотно застосовувати і в повсякденному житті, пізнаючи закони хімії, які ознайомлю­ють нас зі складом і властивостями різних хімічних речовин.

 • Горіння вуглеводнів. Інтегрований урок з хімії та англійської мови з використанням ІКТ. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Горіння вуглеводнів.
  Горіння — дуже важливий процес у житті лю­дини: завдяки цьому ми можемо їздити на ма­шині, зігріватися взимку, готувати їжу тощо. А що насправді таке — цей процес горіння і що для нього треба?

 • Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.
  Люди здавна намагалися зрозуміти, із чого скла­дається навколишній світ, чи є невидимі частин­ки, і як одна речовина перетворюється в іншу. На деякі питання знайдено відповіді, але є і ба­гато незвіданого. Презентуємо роботу учасниці Другого етапу Всеукраїнського конкурсу “Учи­тель року — 2020” у номінації “Хімія” в м. Київ.

 • Хімічні реакції. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Хімічні реакції.
  Ми впевнено користуємося побутовою техні­кою, заправляємо автомобіль, готуємо млинці з кислого молока, підпалюємо багаття на при­роді… Та чи завжди ми розуміємо природу всіх цих явищ? Бо всіх їх об’єднує одна спільна властивість — утворення внаслідок хімічних реакцій.

 • Розв’язування розрахункових задач. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Урок практичного застосування знань. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.
  У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.