урок 10 клас

Показано 37–48 із 77

 • М. Коцюбинський «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

  Мета:

  • сприяння усвідомленню учнями художнього багатства й повчального змісту повісті;
  • формування умінь аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль,  робити цитатну характеристику головних героїв;
  • встановлення зв’язку подій художнього твору з реальним життям;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину;
  • розвиток умінь висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи і змінювати думку на основі доказів;
  • виховання толерантності, бажання співпрацювати.
 • Поетичне зображення в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Поетичне зображення в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

  Мета:

  • ознайомлення зі змістом повісті «Тіні забутих предків»;
  • формування умінь аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль;
  • встановлення зв’язку подій художнього твору з реальним життям;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину;
  • розвиток умінь висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи і змінювати думку на основі доказів;
  • виховання толерантності, бажання співпрацювати.
 • Фольклорне тло в повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Фольклорне тло в повісті Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті.

  Мета:

  • формування вміння опрацьовувати зміст твору;
  • ознайомлення з особливостями його структури, проблематикою, фольклорно-етнографічною основою;
  • з’ясування романтичних особливостей повісті;
  • розкриття пантеїзму світобачення героїв, вираженого через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль;
  • демонстрування протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур;
  • пояснення ролі образу природи у творі;
  • порівняння любовного сюжету повісті з драмою «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра;
  • виховання інтересу до фольклорної скарбниці нашого народу, його звичаїв, традицій.
 • Символічні образи в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Символічні образи в новелі Михайла Коцюбинського «Intermezzo».

  Мета:

  • формування вміння розпізнавати й аналізувати новелістичний твір, визначати проблематику «Іntermezzo», пояснювати глибокий психологізм новели, особливості її композиції;
  • аналіз імпресіоністичної поетики (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні);
  • пояснення символічних образів, ускладнених метафорами;
  • розкриття образотворчих засобів (внутрішній монолог, прийом контрасту);
  • виховання бажання берегти природу й шанувати людей, відчувати відповідальність за майбутнє свого народу;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину.
 • Психологічна новела М. Коцюбинського «Intermezzo» із жанровими ознаками «поезія в прозі». Автобіографічна основа твору. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Психологічна новела Михайла Коцюбинського «Intermezzo» із жанровими ознаками «поезія в прозі». Автобіографічна основа твору.

  Мета:

  • формування вміння розпізнавати й аналізувати новелістичний твір, визначати проблематику «Іntermezzo», пояснювати глибокий психологізм новели, особливості її композиції;
  • аналіз імпресіоністичної поетики (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні);
  • пояснення символічних образів, ускладнених метафорами;
  • розкриття образотворчих засобів (внутрішній монолог, прийом контрасту);
  • виховання бажання берегти природу й шанувати людей, відчувати відповідальність за майбутнє свого народу;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину.
 • М. Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості автора. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості автора. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких спрямувань і реалізму до модернізму.

  Мета:

  • ознайомлення з основними подіями життєвого і творчого шляху письменника;
  • формування уміння знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань, конспектувати прочитане й почуте;
  • розвиток здатності виокремлювати основне, висловлювати власні судження, усвідомлювати гуманізм як основу світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття.
 • Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні ознаки українського прозового модернізму. “Нова школа” у прозі. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси (Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Володимир Винниченко). Основні ознаки українського прозового модернізму. “Нова школа” у прозі.

  Мета:

  • формування загального уявлення про модерністські тенденції в українській літературі 1910-х рр., про імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві;
  • сприяння формуванню уміння пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки;
  • аналіз культури рідного краю в контексті культурних особливостей різних регіонів України;
  • порівняння особливостей імпресіонізму в художній літературі та образотворчому мистецтві;
  • усвідомлення значення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття.
 • Урок критичного мислення «Розмова про подорожнього», присвячений постаті Г. Сковороди. Урок вивчення нового матеріалу. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Урок критичного мислення «Розмова про подорожнього», присвячений постаті Григорія Сковороди.

  У письменника Андрія Любки є цікаве спостереження про те, що мандрівний філософ «не так передавав знання, як поширював саму звичку, а отже, й навичку думати». Годі із цим не погодитися: його «З видимого пізнавай невидиме», — то прямий заклик до плекання в собі медіаграмотності.

 • Збірка поезій «Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості Івана Франка. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Збірка поезій «Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості Івана Франка.

  Вихідна ідея «Зів’ялого листя» ― класичне уявлення про гармонію людського буття, у якому індивідуальне страждання випадкове й одиничне. Новочасна гуманістична ілюзія про повноту осягнення індивідом буття є центральною у творчості Івана Франка.

 • Слово та його лексичне значення. Урок повторення та поглиблення набутих знань. 10—11-ті класи

  20,00 грн.
  Тема. Повторення вивченого матеріалу з української мови, що стосується лексики: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми тощо.

  Відображення у слові будь-якого явища дійсності становить його лексичне значення. Окрім лексичного, словам властиве граматичне значення, яке вказує на приналежність слова до певної частини мови та на його граматичні ознаки. Лексичне значення слова є індивідуальним, основним, а граматичне — загальним, властивим усім словам, які належать до певної частини мови.

 • Фразеологія. Тестові завдання для підготовки до ЗНО. 10 клас

  20,00 грн.
  Фразеологія. Тестові завдання для підготовки до ЗНО.

  Вивчення фразеології сприяє глибокому розумінню природи різних типів словосполучень, їхньої семантики та функціонування, впливає на збагачення мови учнів певним багажем влучних висловів, що роблять її емоційнішою й образнішою. Поданий матеріал із теми «Фразеологія» можна використовувати як на уроках української мови, так і під час підготовки учнів до олімпіад різних рівнів і ЗНО.

 • «Нью-Йоркська група поетів» — середина 50-х років XX ст. й сьогодення. Матеріали для уроку. 10—11-ті класи

  20,00 грн.
  Тема. «Нью-Йоркська група поетів» — середина 50-х років XX ст. й сьогодення.
  Мета:
  • поглиблення знань про діяльність письменницької організації «Нью-Йоркська група поетів»;
  • з’ясування її світоглядних основ;
  • ознайомлення з загальною характеристикою творчості найвідоміших представників.