урок 10 клас

Показано 1–12 із 104

 • Віртуальна подорож до Італії. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Віртуальна подорож до Італії.
  Учні ознайомляться з містами країни за допомогою програми Google Земля (Google Earth), здійснять 3D-подорож до Риму, використають геосервіс Google maps, щоб переглянути основні промислові зони на карті, та здійснять віртуальну подорож до музею «Феррарі».

 • Країни Океанії. Урок за технологією перевернутого навчання. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Країни Океанії.
  Океанія — найбільше у світі скупчення островів, розташованих здебіль­шого в центральній і південно­-західній частинах Тихого океану. Вивченням цієї теми учні завершують ознайомлення з країнами й регіонами світу — найвіддаленішими і маловідомими європейцям країнами Океанії.

 • Комплексна характеристика Австрії. Урок з використанням інтерактивних методів. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Комплексна характеристика Австрії.
  Австрія — країна з прекрасними гірськими пейзажами та багатою культурою. Країна, що подарувала світу геніальних музикантів і віденський вальс. Країна, що розташована досить високо серед країн Європейського Союзу. Подана розробка уроку допоможе учням поринути в культуру Австрії та, дослідивши її детальніше, скласти комплексну характеристику країни.

 • Франція. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів, населення та міста. Провідні галузі господарства. Урок з використанням ігрових технологій. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Франція. Особливості ЕГП, природних умов і ресурсів, населення та міста. Провідні галузі господарства.
  Світ є глобальною та взаємопов’язаною системою країн і держав, що є в ньому. Розуміння специфіки країни з урахуванням її економічно-географічного положення, провідних галузей господарства, культурної спадщини допомагає зорієнтуватися в ньому. Подана розробка уроку надає базові розуміння функціонування країни, що є однією з передових на світовій арені. За її допомогою учні зможуть скласти комплексну характеристику Франції, що дасть можливість визначити її місце в загальній концепції світового господарства.

 • Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Урок-повторення. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери.
  Як тільки не називали ХХІ століття, щедре на наукові досягнення! Один із головних титулів, яким учені нагородили нашу епоху, — доба полімерів. Справді, полімери нині всюди, у побуті ми називаємо їх пластмасою або пластиком. Часом здається, що нічого серйознішого від поліетиленового пакета, садової лійки чи мухобійки з них не вийде. Але це не так.

 • Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Урок-повторення. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки.
  Нітрогеновмісні органічні сполуки люди широко використовують у побуті. Особливо часто їх застосовують у землеробстві. Нітрогеновмісними добривами збагачують ґрунт, щоб отримати високий урожай культур. В умовах інтенсивного землеробства природний Нітроген виснажується швидше, а тому потрібно вносити азотні добрива.

 • Вуглеводні: особливості їх будови, властивості, застосування. Урок з використанням проєктної діяльності. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Вуглеводні: особливості їх будови, властивості, застосування.
  Оновлення умов для навчання учнів слід забезпечувати за рахунок компетентнісно зорієнтованих завдань із використанням сучасних освітніх технологій. Таке подання навчального матеріалу сприяє розвитку комунікативних здібностей, уміння співпрацювати, здорового прагнення до лідерства, а також опануванню важливих життєвих і соціокультурних компетентностей.

 • Оксигеновмісні органічні сполуки. Урок закріплення знань і вмінь. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Оксигеновмісні органічні сполуки.
  Завдання, що ви їх знайдете в цьому матеріалі, не обов’язково використовувати усі на одному уроці, відповідно до того, як учитель планує свій урок. Їх можна використати на різних етапах: на етапі актуалізації опорних знань (фронтальні бесіди, індивідуальні завдання біля дошки, самостійні роботи та тестові завдання для цілого класу), на етапі вивчення нового матеріалу (різні опорні схеми для вивчення фізичних та хімічних властивостей речовин, галузей застосування чи поширення у природі, використання різноманітних таблиць), на етапі закріплення знань (відтворення та усвідомлення вивченого на уроці матеріалу із використанням вправ, деяких типів задач, самостійних робіт, схематичних перетворень та фронтальних бесід.

 • Фізичні та хімічні властивості альдегідів. Урок з використанням ІКТ. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Фізичні та хімічні властивості альдегідів.
  Ви можете уявити собі життя без дзеркала? Прокинутися вранці — і не побачити свого ві­дображення? Здається, дурниця, дрібниця. Але який душевний дискомфорт! Недарма казко­вих персонажів як покарання позбавляли ві­дображення. Що таке дзеркало? Звідки воно з’явилося? Як його виготовляють?

 • Залізо (Fe)як представник металічних елементів побічних підгруп. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Залізо (Fe)як представник металічних елементів побічних підгруп.
  На цьому уроці хімії учні формують уміння установлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивостями елементів, простих речовин. Учні ознайомлюються із застосуванням заліза та його сполук у побуті та виробництві, його значенням у життєдіяльності людини.

 • Альдегіди. Склад та будова молекули, властивості речовин та їх добування. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Альдегіди. Склад та будова молекули, властивості речовин та їх добування.
  Навряд чи серед дорослих людей мо­жна знайти того, хто хоча б зрідка не кори­стується парфумами. Слово «парфумерія» походить від латинського «fumus» — «дим». Справа в тому, що першою парфумерією були пахощі, які або втирали в шкіру, або спалю­вали, щоб просочитися їхнім ароматом. Перші європейські парфуми призначалися не для тіла, а для шкіряних виробів.

 • Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості. Урок з використанням проблемно-пошукових методів. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.
  На смак гліцерол трохи солодкуватий. Само тому йому дали таку назву: на латині слово “glycos” означає “солодкий”. Гліцерол, попри те, що його можна використати для добування динаміту, абсолютно безпечний та не отруйний. Його неможливо перемішати зі спиртом, водою і навіть ацетоном. Також гліцерол неможливо розчинити в жодних жирах чи ефірі, зате він сам може розчинити органічні і неорганічні речовини — луги, солі тощо.