урок формування компетентностей

Показано 1–12 із 22

 • Розпродаж!

  Газета “Історія України” №07, 2019

  45,00 грн.

  У НОМЕРІ

  НОВИНИ
  Дивовижні історії Криму. Виставка у столичному «Мистецькому арсеналі»

  ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
  «У твого друга такі очі…». Кохання у долі Володимира Івасюка

  АКТУАЛЬНА ТЕМА
  Як сконструювати компетентнісний урок. Теоретичні та практичні основи

  МЕТОДИКА. ДОСВІД
  Навчання дітей з особливими освітніми потребами. Загальні стратегії
  Завдання для тематичного оцінювання. Історія України. 9-й клас

  Читати далі

  У ВКЛАДЦІ

  ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

  Політика розрядки першої половини 70-Х рр. XX ст.: участь США в міжнародних конфліктах

  МЕТОДИКА. ДОСВІД

  Релігія, сім’я та виховання давніх римлян. Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс. 6-й клас

  ІСТОРИЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ Захоплива розповідь про вчених і науку

  Кількість сторінок: 48

 • Література рідного краю. Катерина Мотрич. «Був собі журавель та журавочка». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Література рідного краю. Катерина Мотрич. «Був собі журавель та журавочка».

  Мета:

  • ознайомити з життєписом письменниці, змістом її твору, характеризувати його, давати оцінку;
  • сприяти усвідомленню ролі читання для власного зростання;
  • розвивати вміння застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації;
  • виховувати шанобливе ставлення до митців як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.
 • Література рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади. Олександр Солодар. Збірка «Апостол». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Література рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади. Олександр Солодар. Життя і творчість. Збірка «Апостол».

  Мета:

  • ознайомити з письменниками Черкаської області, їхніми творами;
  • сприяти розумінню змісту прочитаного, умінню його характеризувати, давати оцінку, висловлювати власні судження;
  • досягти усвідомлення ролі читання для власного зростання впродовж життя;
  • розвивати уміння застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації;
  • ознайомити з електронними сайтами українських бібліотек;
  • виховувати шанобливе ставлення до митців як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.
 • Драматичний етюд «По дорозі в казку». Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Олександр Олесь. Драматичний етюд «По дорозі в казку». Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю.

  Мета:

  • аналізувати драматичний етюд, визначати його провідний мотив, розкрити проблему взаємин вождя і маси;
  • ініціювати роздуми, чому герої не здатні дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя;
  • визначати жанр твору, ключові ознаки символістської поетики;
  • осмислювати благородство вчинків, які здійснюють заради щастя людей;
  • спонукати учнів до активної діяльності;
  • розвивати вміння лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;
  • виховувати толерантне ставлення до учасників дискусії щодо порушених у творі проблем.
 • «Чари ночі» — перлина інтимної лірики української поезії. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»). Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Олександр Олесь. «Чари ночі» — перлина інтимної лірики української поезії. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

  Мета:

  • ознайомити з програмовими творами Олександра Олеся;
  • сприяти розумінню природи символів у творчості письменника, усвідомленню важливості мови для формування власної ідентичності, аналізувати основні мотиви;
  • дискутувати з проблеми збереження мови;
  • порівнювати особливості розкриття мотивів творів Олександра Олеся в літературі, музиці, образотворчому мистецтві;
  • вчити толерантно відстоювати свою думку в дискусії, працювати в парі, групі.
 • О. Олесь. Неоромантичні й символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»). Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Олександр Олесь. Про життя та творчість. Неоромантичні й символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»).

  Мета:

  • ознайомити учнів з основними відомостями із творчої біографії Олександр Олеся;
  • сприяти розумінню природи символів у його творчості, важливості мови для формування власної ідентичності;
  • аналізувати основні мотиви у творчості;
  • визначати жанр твору, ключові ознаки символістської поетики;
  • дискутувати з проблем, порушених автором, презентувати власні ідеї щодо їх розв’язання;
  • розвивати вміння рефлексувати й оцінювати результат своєї праці, знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати одержану інформацію.
 • М. Вороний. Вірші «Блакитна панна», «Інфанта». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії Миколи Вороного «Блакитна панна». Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).

  Мета:

  • аналізувати основні мотиви у віршах Миколи Вороного;
  • вчити висловлювати власну думку про природу й мистецтво, визначати жанр твору, ключові риси символістської поетики;
  • пояснити смислову і настроєву значущість зорових, кольорових, тактильних образів;
  • сприяти сприйняттю і розумінню естетики образного слова, його значення для розвитку естетичного смаку, естетичної розвиненості людини;
  • поглиблювати знання шляхом творчого використання довідкових матеріалів.
 • М. Вороний. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії у новій літературі. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Микола Вороний — ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії у новій літературі.

  Мета:

  • ознайомити учнів з основними відомостями про творчу біографію Миколи Вороного;
  • сприяти розумінню природи символу в поезіях;
  • характеризувати специфіку символістської дійсності;
  • вчити знаходити потрібну інформацію, творчо використовувати довідкові матеріали для поглиблення знань про символізм у літературі й мистецтві, самоорганізовуватися до навчальної діяльності;
  • розвивати вміння зв’язно висловлюватися в контексті змісту, працювати в колективі, з повагою ставитися до вчителя, однокласників.
 • Драма-феєрія Л. Українки “Лісова пісня”, її фольклорно-міфологічна основа, художні особливості. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Драма-феєрія Лесі Українки “Лісова пісня”, її фольклорно-міфологічна основа, художні особливості.

  Мета:

  • визначати основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні»;
  • розкривати фольклорну основу, красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства, висловлювати власні судження про життя і творчість Лесі Українки;
  • сприяти усвідомленню значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагненню їх дотримуватись;
  • формувати вміння пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки, логічно висловлювати власні думки, давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення під час оцінювання результатів людської діяльності в природному середовищі.
 • Наполегливе прагнення до мети у вірші Л. Українки “Мріє, не зрадь”. Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну…”. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети у вірші Лесі Українки “Мріє, не зрадь”. Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну…”.

  Мета:

  • розкривати мотиви віршів;
  • характеризувати композиційні й ритмомелодійні особливості творів, образи-символи, алегоричні образи;
  • вчити відтворювати настрої поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом, виразно читати поезії, створювати презентації про живописні твори-пейзажі Лесі України, зіставляти специфіку розкриття теми в різних видах мистецтв;
  • дискутувати щодо проблеми впливу природи на життя людини;
  • виховувати розуміння важливості естетичного смаку, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, спонукання до оптимістичного, життєрадісного погляду на світ.
 • Л. Українка. “Contra spem spero!” як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Призначення поета й поезії у вірші “Слово, чому ти не твердая криця…”. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. “Contra spem spero!” Лесі Українки як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, прийом контрасту. Призначення поета й поезії у вірші “Слово, чому ти не твердая криця…”.

  Мета:

  • розкривати мотиви віршів;
  • характеризувати композиційні й ритмомелодійні особливості творів, образи-символи, алегоричні образи;
  • вчити відтворювати настрої поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом, виразно читати поезії, створювати презентації, зіставляти специфіку розкриття теми в різних видах мистецтв;
  • дискутувати щодо призначення поета й поезії в житті людини;
  • виховувати розуміння важливості естетичного смаку, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, спонукання до оптимістичного, життєрадісного погляду на світ.
 • Л. Українка. Життєвий і творчий шлях. Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції.

  Мета:

  • ознайомити з основними відомостями з життя і творчості письменниці, її творчої спадщини, з роллю родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці;
  • ознайомити зі збіркою поезій «На крилах пісень», коментувати її оцінку І. Франком;
  • виховувати повагу до життя-подвигу славетної українки, переконання, що за будь-яких обставин потрібно зберігати стоїцизм духу;
  • сприяти усвідомленню духовної цінності неоромантичного світогляду.