урок розв'язування задач

Відображаються усі з 3 результатів

 • Відносна густина газів. Урок розв’язування задач. 8-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Відносна густина газів.
  Чому лід плаває, а камінь тоне, колоди сплавляють вниз по річці, а монетки лежать на дні фонтану? Це пояснюється різницею в густині речовин. А чи є густина в газів? Цей урок ознайомить учнів із поняттями густини газу, на підставі відносної густини навчить обчислювати молярну або молекулярну масу речовини і  розкаже, як можна обчислити об’єм газу, знаючи коефіцієнти хімічної реакції.

 • Розв’язування задач та вправ екологічного змісту. Молекулярна фізика. Урок закріплення знань. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Розв’язування задач та вправ екологічного змісту. Молекулярна фізика.
  Уже ніхто не сумнівається в тому, що серед глобальних, життєво важливих проблем, що стоять перед людством, першочергового значення набули проблеми екології. Стало очевидно, що подолати екологічну кризу лише технічними засобами вже неможливо. Людству потрібно створити нову культуру — як у взаєминах між людьми, так із природою. В основі цієї нової культури має лежати екологічна освіта. У реалізації шкільної екологічної освіти поряд з іншими дисциплінами велике значення має курс фізики, оскільки саме фізика як наука про природу дає учням уявлення про цілісність природи, взаємозв’язок і взаємозумовленість процесів, що відбуваються в ній, причинно-наслідкові зв’язки природних явищ, джерела «фізичного» забруднення навколишнього середовища; формує наукову картину світу і розуміння необхідності взаємодії суспільства і природи для збереження між ними рівноваги і запобігання негативним наслідкам науково-технічного прогресу; дає можливість розглянути способи подолання конкретних екологічних кризових ситуацій, показати важливість у цьому сенсі науки і техніки.

 • Множення десяткових дробів. Урок розв’язування задач з математики. 5 клас

  20,00 грн.
  Тема. Множення десяткових дробів.

  Десяткові дроби вивчають у 5 класі. Вони не є новими числами, а лише представляють іншу форму запису раніше відомих звичайних дробів із знаменником 10, 100, 1000 тощо. Актуальність вивчення десяткових дробів полягає в тому, що вони зручніші під час математичних обчислень і практичних розрахунків, а ще ЕОМ оперують саме цим видом дробів.