українська література

Показано 25–36 із 73

 • В. Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник. Прозові і драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина».

  Мета:

  • ознайомлення з основними подіями життєвого і творчого шляху письменника, його громадською та політичною діяльністю;
  • сприяння виявленню ініціативності, прагненню бути рішучим/рішучою в реалізації особистісних і суспільних цілей;
  • розвиток умінь толерантно відстоювати власну думку в дискусії, аргументовано і грамотно висловлювати власну думку, визначати мету й цілі діяльності, рефлексувати й оцінювати результат.
 • В. Стефаник «Камінний хрест». Драматизм конфлікту. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Василь Стефаник «Камінний хрест». Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

  Мета:

  • пояснення емоційно напруженого драматизму ситуації, багатозначності символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя;
  • створення характеристики образу головного героя Івана Дідуха;
  • установлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями в житті героїв твору
  • розвиток умінь толерантно відстоювати власну думку в дискусії, аргументовано і грамотно висловлювати власну думку, визначати мету й цілі діяльності, рефлексувати й оцінювати результат.
 • В. Стефаник. «Камінний хрест» — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Василь Стефаник. «Камінний хрест» — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр письменника.

  Мета:

  • коментування змісту новели як модерністського твору;
  • пояснення сюжетно-композиційних особливостей, емоційно напруженого драматизму ситуації;
  • розкриття історичної основи новели;
  • установлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями в житті героїв твору;
  • визначення мети й цілі власної діяльності;
  • аналіз життєвої ситуації з певного погляду;
  • удосконалення умінь зв’язно висловлюватися в контексті змісту, формулювати цілі власної діяльності й робити висновки за її результатами, працювати в колективі, із повагою ставитися до вчителя, однокласників;
  • сприяння усвідомленню нерозривної єдності людини з рідною землею.
 • Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника.

  Мета:

  •  ознайомлення з основними етапами життєвого і творчого шляху письменника;
  • аналіз життєвої ситуації з певного погляду;
  • сприяння самоорганізації до навчальної діяльності;
  • удосконалення умінь зв’язно висловлюватися в контексті змісту, формулювати цілі власної діяльності й робити висновки за її результатами, працювати в колективі, із повагою ставитися до вчителя, однокласників;
  • розвиток умінь використовувати схеми, таблиці як джерело інформації.
 • Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь новели О. Кобилянської «Valse melancolique». Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь новели Ольги Кобилянської «Valse melancolique». Глибокий психологізм твору як новаторство авторки.

  Мета:

  • аналіз новели, оцінка героїнь з використанням навички критичного мислення;
  • порівняння власних вражень із впливом музики Ф. Шопена на героїв;
  • розвиток умінь логічно висловлювати думки, виявляти лідерські якості за аналогією до героїнь художнього твору, бути відповідальним за прийняття рішення, шукати оптимальні способи вирішення життєвих проблем;
  • сприяти усвідомленню рівності жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя як необхідної умови вирішення актуальних політичних, соціально-культурних і психологічних проблем.
 • Образи жінок-інтелектуалок у новелі О. Кобилянської «Valse melancolique»: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової Ганнусі. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Образи жінок-інтелектуалок у новелі Ольги Кобилянської «Valse melancolique»: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі.

  Мета:

  • аналіз новели із зосередженням уваги на створенні образів нових жінок-інтелектуалок;
  • створення характеристики образів в їхньому порівнянні;
  • сприяння виявленню лідерських якостей за аналогією до героїнь художніх творів, усвідомленню рівності жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя як необхідної умови вирішення актуальних політичних, соціально-культурних і психологічних проблем.
 • О. Кобилянська «Іmpromtu phantasie». Автобіографізм. Становлення особистості. Образ ліричної героїні новели-роздуму. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Краса вільної душі й аристократизм духу в новелі Ольги Кобилянської «Іmpromtu phantasie». Автобіографізм. Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.

  Мета:

  • аналіз новели з використанням навички критичного мислення;
  • розвиток умінь висловлювати власні судження, шукати оптимальні способи вирішення життєвих проблем;
  • висловлення суджень про творчість Ф. Шопена;
  • порівняння власних вражень із впливом його музики Ф. Шопена на героїв;
  • дотримання норм мовленнєвої культури;
  • розвиток умінь працювати в колективі, використовувати художній текст, музику як джерела інформації;
  • удосконалення умінь формулювати цілі власної діяльності й робити висновки за її результатами.
 • О. Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду. Жанрові особливості, основні теми та ідеї. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці. Жанрові особливості, основні теми та ідеї

  Мета:

  • ознайомлення з основними етапами життєвого і творчого шляху О. Кобилянської;
  • створення загальної характеристики творчості письменниці;
  • формування умінь логічно висловлювати власні думки й контексти змісту, дотримуватись норм мовленнєвої культури, толерантно дискутувати, відстоювати власну думку, самоорганізовуватися до навчальної діяльності;
  • розвиток умінь працювати в колективі, із повагою ставитися до вчителя, однокласників.
 • К.Р. 4. Контрольний письмовий твір. Українська модерна проза. Творчість М. Коцюбинського. Урок перевірки рівня сформованості компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Контрольна робота 4. Контрольний письмовий твір. Українська модерна проза. Творчість Михайла Коцюбинського.

  Мета:

  • формування предметних і ключових компетентностей: самоорганізації до навчальної діяльності;
  • розвиток навички самостійної роботи, пам’яті, зосередженості;
  • перевірка рівня засвоєння матеріалу за розділом «Творчість Михайла Коцюбинського»;
  • закріплення знань;
  • удосконалення творчих здібностей, уміння розпізнавати проблему, міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, схемах);
  • формування вимогливого ставлення до рівня власних знань, самостійності і наполегливості під час роботи.
 • М. Коцюбинський «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків». Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

  Мета:

  • сприяння усвідомленню учнями художнього багатства й повчального змісту повісті;
  • формування умінь аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль,  робити цитатну характеристику головних героїв;
  • встановлення зв’язку подій художнього твору з реальним життям;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину;
  • розвиток умінь висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи і змінювати думку на основі доказів;
  • виховання толерантності, бажання співпрацювати.
 • Поетичне зображення в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Поетичне зображення в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

  Мета:

  • ознайомлення зі змістом повісті «Тіні забутих предків»;
  • формування умінь аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль;
  • встановлення зв’язку подій художнього твору з реальним життям;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину;
  • розвиток умінь висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи і змінювати думку на основі доказів;
  • виховання толерантності, бажання співпрацювати.
 • Фольклорне тло в повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Фольклорне тло в повісті Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті.

  Мета:

  • формування вміння опрацьовувати зміст твору;
  • ознайомлення з особливостями його структури, проблематикою, фольклорно-етнографічною основою;
  • з’ясування романтичних особливостей повісті;
  • розкриття пантеїзму світобачення героїв, вираженого через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль;
  • демонстрування протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур;
  • пояснення ролі образу природи у творі;
  • порівняння любовного сюжету повісті з драмою «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра;
  • виховання інтересу до фольклорної скарбниці нашого народу, його звичаїв, традицій.