розробки уроків

Показано 121–132 із 152

 • Фольклорне тло в повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Фольклорне тло в повісті Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті.

  Мета:

  • формування вміння опрацьовувати зміст твору;
  • ознайомлення з особливостями його структури, проблематикою, фольклорно-етнографічною основою;
  • з’ясування романтичних особливостей повісті;
  • розкриття пантеїзму світобачення героїв, вираженого через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль;
  • демонстрування протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур;
  • пояснення ролі образу природи у творі;
  • порівняння любовного сюжету повісті з драмою «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра;
  • виховання інтересу до фольклорної скарбниці нашого народу, його звичаїв, традицій.
 • Символічні образи в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo». Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Символічні образи в новелі Михайла Коцюбинського «Intermezzo».

  Мета:

  • формування вміння розпізнавати й аналізувати новелістичний твір, визначати проблематику «Іntermezzo», пояснювати глибокий психологізм новели, особливості її композиції;
  • аналіз імпресіоністичної поетики (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні);
  • пояснення символічних образів, ускладнених метафорами;
  • розкриття образотворчих засобів (внутрішній монолог, прийом контрасту);
  • виховання бажання берегти природу й шанувати людей, відчувати відповідальність за майбутнє свого народу;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину.
 • Психологічна новела М. Коцюбинського «Intermezzo» із жанровими ознаками «поезія в прозі». Автобіографічна основа твору. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Психологічна новела Михайла Коцюбинського «Intermezzo» із жанровими ознаками «поезія в прозі». Автобіографічна основа твору.

  Мета:

  • формування вміння розпізнавати й аналізувати новелістичний твір, визначати проблематику «Іntermezzo», пояснювати глибокий психологізм новели, особливості її композиції;
  • аналіз імпресіоністичної поетики (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні);
  • пояснення символічних образів, ускладнених метафорами;
  • розкриття образотворчих засобів (внутрішній монолог, прийом контрасту);
  • виховання бажання берегти природу й шанувати людей, відчувати відповідальність за майбутнє свого народу;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину.
 • М. Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості автора. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості автора. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких спрямувань і реалізму до модернізму.

  Мета:

  • ознайомлення з основними подіями життєвого і творчого шляху письменника;
  • формування уміння знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань, конспектувати прочитане й почуте;
  • розвиток здатності виокремлювати основне, висловлювати власні судження, усвідомлювати гуманізм як основу світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття.
 • Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні ознаки українського прозового модернізму. “Нова школа” у прозі. Урок формування компетентностей. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси (Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Володимир Винниченко). Основні ознаки українського прозового модернізму. “Нова школа” у прозі.

  Мета:

  • формування загального уявлення про модерністські тенденції в українській літературі 1910-х рр., про імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві;
  • сприяння формуванню уміння пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки;
  • аналіз культури рідного краю в контексті культурних особливостей різних регіонів України;
  • порівняння особливостей імпресіонізму в художній літературі та образотворчому мистецтві;
  • усвідомлення значення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття.
 • Ознайомлення з жанром пісні, різновидами українських народних і авторських пісень. Урок-концерт. 7—11-ті класи

  20,00 грн.
  Тема. Ознайомлення з жанром пісні, різновидами українських народних і авторських пісень, особливостями побудови та виконання, календарним циклом пісень.

  Якщо ми ставимо чашку на стіл і чуємо у цей момент звук ― це лише шум. Проте якщо за допомогою чашки ми вистукуємо ритм ― це вже музика. За декілька секунд до того, як у знайомій композиції почнеться улюблений фрагмент, виділяється найбільше дофаміну, гормона щастя. Тоді ж від музики виникають «мурашки». Якщо ви спостерігали у себе це явище, то ви живете здоровим і щасливим життям.

 • Урок критичного мислення «Розмова про подорожнього», присвячений постаті Г. Сковороди. Урок вивчення нового матеріалу. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Урок критичного мислення «Розмова про подорожнього», присвячений постаті Григорія Сковороди.

  У письменника Андрія Любки є цікаве спостереження про те, що мандрівний філософ «не так передавав знання, як поширював саму звичку, а отже, й навичку думати». Годі із цим не погодитися: його «З видимого пізнавай невидиме», — то прямий заклик до плекання в собі медіаграмотності.

 • Збірка поезій «Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості Івана Франка. Комбінований урок. 10 клас

  20,00 грн.
  Тема. Збірка поезій «Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості Івана Франка.

  Вихідна ідея «Зів’ялого листя» ― класичне уявлення про гармонію людського буття, у якому індивідуальне страждання випадкове й одиничне. Новочасна гуманістична ілюзія про повноту осягнення індивідом буття є центральною у творчості Івана Франка.

 • Пізнаємо арифметичну прогресію й життя людей із «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. Інтегрований урок з математики та української мови. 9 клас

  20,00 грн.
  Тема. Пізнаємо арифметичну прогресію й життя людей із «Кобзаря» Тараса Шевченка.

  Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка вийшло у Петербурзі 26 квітня 1840 року. Видання побачило світ за сприяння відомого письменника Євгена Гребінки, а надрукувало його приватне видавництво Фішера в Санкт-Петербурзі коштом полтавського землевласника Петра Мартоса, небайдужого до літератури дописувача в літературні альманахи.

 • Українські фразеологізми. Урок-вікторина з узагальнення знань. 6 клас

  20,00 грн.
  Тема. Українські фразеологізми. Урок-вікторина з узагальнення знань.

  Фразеологізми є специфічними мовними формулами, картинами світу із закодованою інформацією про минуле, наших предків, їхній спосіб сприйняття світу та оцінку всього сущого. Вони акумулюють культурні потенції народу, тільки йому притаманним способом маніфестують дух і неповторність ментальності нації. Вони ― скарбниця поетичних уявлень народу.

 • Обговорення з демонструванням сучасних українських рокових пісень, що містять складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Урок розвитку зв’язного мовлення. 9—11-ті класи

  20,00 грн.
  Тема. Обговорення з демонструванням сучасних українських рокових пісень, що містять складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

  Музика має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а насамперед як універсальний засіб особистісного психо-емоційного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів.

 • Слово та його лексичне значення. Урок повторення та поглиблення набутих знань. 10—11-ті класи

  20,00 грн.
  Тема. Повторення вивченого матеріалу з української мови, що стосується лексики: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми тощо.

  Відображення у слові будь-якого явища дійсності становить його лексичне значення. Окрім лексичного, словам властиве граматичне значення, яке вказує на приналежність слова до певної частини мови та на його граматичні ознаки. Лексичне значення слова є індивідуальним, основним, а граматичне — загальним, властивим усім словам, які належать до певної частини мови.