засвоєння нових знань

Показано 13–24 із 51

 • Кисень, його властивості. Урок вивчення нового матеріалу. 7-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Кисень, його властивості.
  Кисень надзвичайно важливий для життєдіяльності всіх живих організмів. Саме йому ми завдячуємо своїм існуванням. Представлена розробка уроку допоможе учням ознайомитися з киснем і його хімічними властивостями в теорії, підготувавши власні доповіді та прослухавши доповіді свої однокласників, і на практиці — під час виконання практичної роботи.

 • Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості та застосування.
  Розробка даного уроку дає можливість навчати учнів знаходити рішення й за все це свідомо відповідати. Урок передбачає виконання демонстраційних та лабораторних дослідів, захист підготовлених мініпроєктів. Окрім отримання знань, сприятиме формуванню навичок пошуково-дослідницької діяльності та мотивації до вивчення предмета.

 • Залізо (Fe)як представник металічних елементів побічних підгруп. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Залізо (Fe)як представник металічних елементів побічних підгруп.
  На цьому уроці хімії учні формують уміння установлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивостями елементів, простих речовин. Учні ознайомлюються із застосуванням заліза та його сполук у побуті та виробництві, його значенням у життєдіяльності людини.

 • Альдегіди. Склад та будова молекули, властивості речовин та їх добування. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Альдегіди. Склад та будова молекули, властивості речовин та їх добування.
  Навряд чи серед дорослих людей мо­жна знайти того, хто хоча б зрідка не кори­стується парфумами. Слово «парфумерія» походить від латинського «fumus» — «дим». Справа в тому, що першою парфумерією були пахощі, які або втирали в шкіру, або спалю­вали, щоб просочитися їхнім ароматом. Перші європейські парфуми призначалися не для тіла, а для шкіряних виробів.

 • Тепловий ефект хімічної реакції. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Тепловий ефект хімічної реакції.
  Суть хімічних реакції полягає в розриві зв’язків у вихідних речовинах і виникненні зв’язків у продуктах реакцій. Оскільки утворення зв’язків відбувається з виділенням енергії, а розрив — з поглинанням, то хімічні реакції супроводжують енергетичні ефекти. Якщо зв’язки, що руйнуються у вихідних речовинах, менш міцні, ніж ті, що утворюються в продуктах реакції, то енергія виділяється, і навпаки. Найчастіше енергія виділяється й поглинається у формі теплоти.

 • Оксиген. Кисень. Урок засвоєння нових знань. 7-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Оксиген. Кисень.
  Як часто хибні й досить нав’язливі думки стають перешкодою на шляху розвитку науки! Так, наприклад, хіміки XVII—XVIII ст. вірили в помилкову теорію флогістону чи “водяної пари”, яка начебто є невидимою матерією, що виділяється під час горіння. І лише відкриття кисню розставило все по своїх місцях.

 • Тиск твердих тіл, рідин і газів. Урок засвоєння нових знань. 7-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Тиск твердих тіл, рідин і газів.
  Більше, ніж будь-який інший предмет, фізика сприяє формуванню сучасного наукового світогляду та світорозуміння. За правильного викладання фізика більше за інші предмети вчить науковому методу пізнання. Заняття фізики дають можливість показати весь процес пізнання суті явища.

 • Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.
  Єдине, чим ми справді можемо виміряти час без якихось спеціальних пристроїв, — це зміни, які можна побачити навіть неозброєним оком. Найпомітніші зміни пов’язані з рухом. У цьому матеріалі докладніше розглянемо тему прямолінійного рівноприскореного руху.

 • Основні положення спеціальної теорії відносності. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність проміжків довжини й часу.
  Спеціальна теорія відносності, що перевернула на початку минулого століття загальноприйняті уявлення про світ, досі продовжує розбурхувати уми та серця людей. Ця наукова теорія пояснює устрій нашого світу на макрорівні та об’єднує механіку, електродинаміку та гравітацію.

 • Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Урок з використанням інтерактивних методів. 10-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.
  Від багаття доноситься апетитний запах смаженого м’яса. Як це могло статися? Чи не доводить поширення запаху існування проміжків між частинками? Зношене взуття, поглиблення в щаблях древніх сходів, протирання одягу … Чи не наводять ці буденні явища на глибокі наукові роздуми? Відповідь на ці питання — у роз’ясненні МКТ.

 • Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Урок з використанням методів критичного мислення. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.
  Усі колись милувалися маленькими краплями роси, які на листках рослин набувають форми майже правильних кульок. Це явище спостерігав ще Галілео Галілей, якого дуже дивувало, чому великі краплі води не розпливаються по всьому листку, а набувають форми маленьких кульок. Це явище можна пояснити поверхневим натягом рідини, а урок провести у цікавій дистанційній формі!

 • Реактивний рух. Ракети. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

  20,00 грн.

  Тема. Реактивний рух. Ракети.
  Незважаючи на всю складність конструкції сучасних космічних кораблів, ракета — один із найпростіших літальних апаратів. В основі її пристрою лежить принцип, згідно з яким будь-­яка дія породжує проти­дію. Незважаючи на свою простоту, ракети розроблялися й удосконалювалися протя­гом більш ніж семисот років.