анкети

Відображаються усі з 2 результатів

 • Діагностичні анкети. Визначення рівня сформованості дослідницької компетентності учнів

  20,00 грн.

  Діагностичні анкети. Визначення рівня сформованості дослідницької компетентності учнів
  Значення діагностики в сучасному світі складно переоцінити. Діагностика вико­ристовується практично в усіх галузях знання, у всіх сферах людської діяльності. Її основне призначення — визначення якості предметів, процесів або явищ, їх відпо­відності вимогам життя сучасної людини. Природно, що і в педагогіці необхідність діагностики доведена давно, неодноразово і з різних позицій.

 • Гендерне виховання в ДНЗ

  67,00 грн.

  Матеріали присвячено проблемі гендерного виховання дітей дошкільного віку й особливостям його здійснення в умовах дошкільного навчального закладу із залученням усіх учасників педагогічного процесу — дітей, педагогічного колективу, батьків. Актуалізовано питання зі створення реальних передумов для повноцінного розвитку дівчат і хлопців відповідно до їхніх статевовікових й індивідуальних гендерних особливостей, що сприяють самореалізації жіночої/чоловічої індивідуальності та складають підґрунтя для подальшого дорослого життя юної особистості. Дібрано цікаві конспекти занять і бесід для роботи з дошкільниками.

  Посібник стане в пригоді вихователям, методистам, керівникам ДНЗ і батькам дошкільників.