анкети

Відображаються усі з 3 результатів

 • Розпродаж!

  Газета “Управління освітою” №8, 2019

  45,00 грн.
  Що в газеті?
  СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ОСВІТИ. ПРИКЛАДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  8 запитань про Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти
  Навчальна література у 2019–2020 році

  ДОСЛІДЖЕННЯ
  Економічна освіта в ЗЗСО Дослідження
  Анкети для вчителів, учнів, батьків. Інструментарій дослідження
  Економічна освіта в Україні (висновки за результатами дослідження)

  УПРАВЛІННЯ. ДЛЯ ТИХ, КОМУ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ
  Стейкхолдери освіти Рекомендаційний бібліографічний список

  ВИХОВНИЙ ПРОСТІР
  Маніпулювання свідомістю Інформаційні технології

  ПРАВОВА СТОРІНКА. ЮРКОНСУЛЬТАЦІЯ
  Пенсія за вислугу років Поновлено право працівників освіти на пенсію за вислугу років: рішення Конституційного Суду

  Кількість сторінок: 68

 • Діагностичні анкети. Визначення рівня сформованості дослідницької компетентності учнів

  20,00 грн.

  Діагностичні анкети. Визначення рівня сформованості дослідницької компетентності учнів
  Значення діагностики в сучасному світі складно переоцінити. Діагностика вико­ристовується практично в усіх галузях знання, у всіх сферах людської діяльності. Її основне призначення — визначення якості предметів, процесів або явищ, їх відпо­відності вимогам життя сучасної людини. Природно, що і в педагогіці необхідність діагностики доведена давно, неодноразово і з різних позицій.

 • Гендерне виховання в ДНЗ

  67,00 грн.

  Матеріали присвячено проблемі гендерного виховання дітей дошкільного віку й особливостям його здійснення в умовах дошкільного навчального закладу із залученням усіх учасників педагогічного процесу — дітей, педагогічного колективу, батьків. Актуалізовано питання зі створення реальних передумов для повноцінного розвитку дівчат і хлопців відповідно до їхніх статевовікових й індивідуальних гендерних особливостей, що сприяють самореалізації жіночої/чоловічої індивідуальності та складають підґрунтя для подальшого дорослого життя юної особистості. Дібрано цікаві конспекти занять і бесід для роботи з дошкільниками.

  Посібник стане в пригоді вихователям, методистам, керівникам ДНЗ і батькам дошкільників.