Як довго передплачуєте видання «Шкільного cвіту»

Для батьків

Усі книжки

Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Методичний посібник

У посібнику розглянуті теоретичні питання сучасної інноватики в дошкільній освіті та запропоновані конкретні практичні підходи до її застосування в освітньому просторі; надано конспекти занять, ігор, вправ, розваг, Днів здоров’я, що містять елементи сучасних інноваційних технологій.

Методичний посібник для педагогічних працівників ДНЗ, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Музична освіта» педагогічних університетів, батьків дошкільників.

Рік видання: 2010
Сторінок: 128

Зміст книжки

До читачів ......................................................................................... 4
Н. Дятленко. Навчімо дітей шанувати себе та інших людей ........ 7
А. Гончаренко. Міні-заняття як форма організації
мовленнєво-розвивальної діяльності дошкільників ...................... 25
А. Шевчук. Новації в мистецькому вихованні дошкільників ........... 43
Г. Смольникова. Сучасні підходи до організації Днів здоров’я ....... 67
Л. Меленець. Технології раннього навчання читання .................... 82
А. Крикун. Ранній розвиток здібностей дітей .................................. 102
О. Таран. Використання елементів ТРВЗ у роботі
з дошкільниками. Шлях до творчості ............................................. 112