Як довго передплачуєте видання «Шкільного cвіту»

Хімія

Немає на складі
Усі книжки

У пошуках власного Я. Тренінг для підлітків

Ольга Бернацька.

Спецкурс інтерактивних бесід для дітей віком 9—12 років «Шлях до скарбів власного Я» був створений з метою виховання самостійності та спроможності до вчинку молодших підлітків.

У книжці викладено програму та розгорнутий конспект інтерактивних бесід для учнів загальноосвітніх та інтернат них закладів. У програмі поєднуються проективні вправи та ігри, вправи на вільне фантазування та творчу роботу, що сприяє самопізнанню й розвитку в дітей здатності до самостійного вчинку.

Книжку адресовано практичним психологам, педагогам, класним керівникам, батькам і всім, хто небайдужий до проблем виховання дітей.

Рік видання: 2012
Сторінок: 128

Зміст книжки

Передмова

РОЗДІЛ 1. Виховання вчинкової самостійності

Поняття вчинкової самостійності

Принципи та спрямованість виховання вчинковоїсамостійності

Особливості дітей 9—12 років

 

РОЗДІЛ 2. Програма інтерактивних бесід «Шлях до скарбів власного Я»

Структура програми

 

Модуль перший. Хто я є та ким мені бути?

Заняття 1. Хто Я є та ким мені бути

Заняття 2. Угода із самим собою

Заняття 3. Моє творче Я

Заняття 4. У чарівному світі

Заняття 5. Разом у подорож

Заняття 6. Мій острів найдорожчого

Заняття 7. Познайомимось — моя унікальність

Заняття 8. Унікальна особистість

Заняття 9—10. Дерево мого життя

 

Модуль другий. Душевний Архітектор

Заняття 11. Знайомство з Душевним Архітектором

Заняття 12. Місце, де мені добре

Заняття 13. Таємниця мого Я: Я-внутрішнєта Я-зовнішнє

Заняття 14. Людина ззовні та людина всередині

Заняття 15. Я та мої емоції

Заняття 16. Емоції в метафорі

          Заняття 17. Моя душевна погода

     Заняття 18. Людина всередині

     Заняття 19. Що впливає на душевну погоду?

     Заняття 20. Знайди свій образ. Мої орієнтири внутрішнього зростання

 

   Модуль третій. Пізнай себе — знай міру

     Заняття 21. Пізнай себе

     Заняття 22. Знай міру

     Заняття 23. Я та моя Тінь

     Заняття 24. Впевненість, сумніви та самовпевненість

     Заняття 25. Моя самооцінка

     Заняття 26. Звичайний підліток

     Заняття 27. Моє сильне та слабке Я

     Заняття 28. Хто ж Я насправді?

     Заняття 29—30. Мої орієнтири внутрішнього зростання

 

Модуль четвертий. Цінність людського життя

     Заняття 31. Цінність людського життя

     Заняття 32. Бути щасливим — міф чи реальність?

     Заняття 33. Що для мене щастя?

     Заняття 34. Бажання та життєві цілі

     Заняття 35—36. Цілі та шляхи їх досягнення

     Заняття 37. Цілі та перепони

     Заняття 38. Перепона як урок життя

     Заняття 39—40. Мої орієнтири внутрішнього зростання

 

Модуль п'ятий. Бути самостійним — бути дорослим

     Заняття 41. Тиск середовища

     Заняття 42. Пізнати свій опір змінам

     Заняття 43. Добро та зло — боротьба протилежностей

     Заняття 44. Підлітковий вік — час змін

     Заняття 45. Справжня та викривлена дорослість

     Заняття 46. Права та обов'язки підлітка

     Заняття 47. Підліток та однолітки: школа виживання

     Заняття 48. Підліток та дорослі: школа співпраці

     Заняття 49—50. Мої орієнтири внутрішнього зростання

 

Модуль шостий. На шляху до вчинку

     Заняття 51. Моє творче Я: хочу, можу, вмію

     Заняття 52. Активна життєва позиція

     Заняття 53. Чи карається ініціатива?

     Заняття 54. Хто відповідає за якість мого життя, за мійвибір, за мій вчинок?

     Заняття 55. Власний вибір — це важкий тягарчи задоволення?

     Заняття 56. Причини та наслідки вчинків

     Заняття 57. Свобода приймати рішення

     Заняття 58—59. Вчинок і відповідальність

     Заняття 60. Мої орієнтири внутрішнього зростання

 

Література