Як довго передплачуєте видання «Шкільного cвіту»

Директор школи

Усі бібліотечки

Директор школи. Бібліотека

Всеукраїнське видання. 

Виходить 1 раз на місяць. Обсяг до 128 сторінок

Індекс 01701

Немає на складі

Аналітичні накази за станом викладання предметів

Збірник уміщує аналітичні накази за станом викладання предметів у загальноосвітніх закладах.

Рекомендовано для використання директорам, заступникам директорів ЗНЗ, методистам РМК.

Зміст книжки

 

Слов’янська гімназія м. Києва
     Наказ «Про стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін
     і рівень навчальних досягнень учнів з історії України
     та правознавства»................................................................................... 6
     Наказ «Про стан викладання фізичної культури, курсів «Основи
     здоров’я» і «Основи безпеки життєдіяльності» в гімназії»...................... 12
     Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень
     з образотворчого мистецтва та музики»................................................. 18
     Наказ «Про стан викладання та рівень знань,
     умінь і навичок учнів гімназії»................................................................... 22
     Наказ «Про порядок вивчення стану викладання навчальних
     дисциплін у 20__/__ н. р.»......................................................................... 27
     Наказ «Про порядок вивчення стану викладання та рівня знань,
     умінь і навичок учнів із російської мови, зарубіжної літератури
     та художньої культури»............................................................................ 29
     Наказ «Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок
     учнів із російської мови, зарубіжної літератури та художньої
     культури».................................................................................................... 30
     Наказ «Про стан викладання української та інших слов’янських
     мов, рівень знань, умінь та навичок учнів».............................................. 38

 

Краматорська загальноосвітня школа І—ІІІ ст. № 3 Донецької обл.

     Наказ «Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів
     з іноземної мови».................................................................................... 45

 

Міська гуманітарна гімназія № 23 м. Житомира

     Наказ «Про результати навчальної діяльності учнів 4‑х класів
     з української мови, читання, математики за наслідками державної
     підсумкової атестації за 20__/__ н. р.».................................................. 47

 

Маріїнська гімназія м. Одеси

     Наказ «Про створення комісії з перевірки стану викладання
     української мови та літератури в 1 (5), 5 (9), 7 (11)-х класах гімназії
     та проведення позакласної роботи з предметів».................................... 51
     Наказ «Про стан викладання української мови та літератури в 1 (5),
     5 (9), 7 (11)-х класах гімназії та проведення позакласної роботи
     з предметів (до Міжнародного дня рідної мови)»..................................... 52

 

Спеціалізована школа № 273 з поглибленим вивченням

української мови та літератури м. Києва
     Наказ «Про стан викладання географії».................................................... 58
     Наказ «Про стан викладання хімії»............................................................. 60
     Довідка про стан викладання та рівень навчальних
     досягнень із фізики.................................................................................... 61
     Наказ «Про підсумки вивчення стану викладання біології та рівень
     навчальних досягнень учнів».................................................................... 63
     Наказ «Про підсумки вивчення стану викладання історії»....................... 68

 

Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар»

     Наказ «Про стан навчально-виховного процесу з математики».............. 73

 

Чернівецька спеціалізована школа І—ІІІ ступенів № 41

із вивченням єврейського етнокультурного компонента
     Наказ «Про результати контрольних замірів з основ наук
     за 20__/__ н. р.»......................................................................................... 79
     Наказ «Про стан формування базових знань з математики
     у 5—6‑х класах».......................................................................................... 81
     Наказ «Про результати перевірки сформованості мовленнєвої
     діяльності учнів початкових класів за підсумками І семестру
     20__/__ н. р.».............................................................................................. 83
     Наказ «Про результати контролю стану діалогічного
     і монологічного мовлення та техніки читання з англійської мови
     учнів 4—6‑х класів»...................................................................................... 85
     Наказ «Про стан виконання практичної частини предметів
     природничого циклу»................................................................................. 87
     Наказ «Про стан викладання, дотримування державних вимог
     до змісту й обсягу навчальних програм та моніторингу рівня
     навчальних досягнень з етики».................................................................. 88
     Наказ «Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів
     з інформатики»........................................................................................... 90
     Наказ «Про стан викладання, дотримування державних вимог
     до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних
     досягнень з математики»....................................................................... 93
     Наказ «Про стан викладання ОЗВ та про заходи з поліпшення
     стану ОЗВ у школі»..................................................................................... 97
     Наказ «Про стан викладання фізкультури в школі та рівень
     фізичного навантаження школярів»............................................................ 98
     Наказ «Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів
     з англійської мови»...................................................................................... 100
     Наказ «Про стан формування наукового світогляду
     та критичного мислення учнів на уроках і позаурочній діяльності
     з предметів природничого циклу та рівня навчальних досягнень
     з природничих наук».................................................................................... 103
     Наказ «Про формування навчальної компетенції на уроках
     економічного спрямування»....................................................................... 107
     Наказ «Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів
     з хімії»........................................................................................................... 109
     Наказ «Про стан викладання, дотримання державних вимог
     до змісту та обсягу навчальних програм та рівня навчальних
     досягнень з трудового навчання».............................................................. 112

 

Спеціалізована школа І—ІІІ ступенів № 10 ім. льотчиків-

космонавтів Г. Т . Д обровольського та Г. С . Шоніна з поглибленим
вивченням французької мови м. Одеси
     Наказ «Про результати фронтального контролю якості викладання
     та рівня навчальних досягнень учнів»....................................................... 114
     Наказ «Про рівень навчальних досягнень з географії України
     за підсумками державної підсумкової атестації в 9‑х класах»................... 116
     Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень
     з образотворчого мистецтва та музики».................................................... 118
     Наказ «Про результати перевірки навичок читання учнів
     1‑х класів на кінець навчального року»...................................................... 121
     Наказ «Про результати контрольних робіт з української мови
     та математики учнів 3‑х класів за І семестр 20__/__ н. р.»....................... 122
     Наказ «Про результати підсумкової атестації з української мови
     та математики у 3‑х класах»........................................................................ 125