Як довго передплачуєте видання «Шкільного cвіту»

Директор школи

Усі книжки

Інструкції з техніки безпеки та охорони праці для навчальних кабінетів

Олександр ПЕРЕХЕЙДА.

У книзі подано зразки інструкцій з техніки безпеки під час проведення занять у кабінетах фізики, біології, хімії, інформатики та спортивному залі. Вміщує велику кількість інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Розраховано на директорів шкіл, заступників з навчально-виховної роботи, інспекторів РУО, педагогічних працівників.

Рік видання: 2011
Сторінок: 128

Зміст книжки

Загальні документи

     Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

     Посадова інструкція завідувача навчального кабінету

     Інструкція з охорони праці для вчителя

     Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті математики

     Інструкція з техніки безпеки в кабінеті № _______

     Пам’ятка з техніки безпеки в навчальному кабінеті (для учнів)

     Інструкція про надання першої медичної допомоги під час роботи в кабінетах підвищеної небезпеки

     Інструкція з охорони праці щодо надання першої медичної допомоги при одержанні травм

     Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях і кабінетах

     Інструкція про порядок дій при виникненні пожежі

     Інструкція з охорони праці щодо проведення інструктажів для учнів

     Інструкція з безпеки життєдіяльності для проведення вступного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу

     Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті

     Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності з учнями

 

Кабінет фізики: нормативно-правові акти

     Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітніх закладів

     Інструкція з охорони праці для вчителя фізики

     Інструкція з техніки безпеки в кабінеті фізики для учнів

     Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті фізики

     Інструкція з охорони праці для кабінету (лабораторії) фізики під час проведення занять

          Техніка електробезпеки для учнів

          Техніка безпеки для учнів у кабінеті фізики

          Техніка безпеки під час роботи зі скляним посудом

          Техніка безпеки під час роботи з нагрівальними приладами з фізики

     Інструкція з техніки безпеки для учнів під час проведення практичних  занять із фізики

     Інструкція з охорони праці під час проведення демонстраційних дослідів на уроках фізики

     Інструкція з охорони праці під час проведення лабораторних робіт та лабораторного практикуму з фізики

     Інструкція з безпеки під час проведення екскурсії з фізики

     Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті фізики

 

Кабінет біології: нормативно-правові акти

     Наказ «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах»

     Положення про навчальний кабінет біології

     Інструкція з охорони праці для вчителя біології

     Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті біології

     Інструкція з охорони праці під час проведення практичних занять із біології

     Інструкція з охорони праці та техніки безпеки під час проведення лабораторних занять, практичних робіт, демонстраційних дослідів у кабінеті біології

     Інструкція з охорони праці під час проведення навчальної практики

     Інструкція з техніки безпеки під час роботи в куточку живої природи й на клумбах

     Інструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи зі скляним лабораторним посудом та іншими виробами зі скла

     Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсії з біології

     Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на пришкільній ділянці

     Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

     Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті біології

     Акт перевірки готовності кабінету біології до 20__/__ н. р.

 

Кабінет хімії: нормативно-правові акти

     Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів

     Положення про навчальний кабінет хімії

     Інструкція з охорони праці для вчителя хімії

     Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті хімії

     Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті хімії

     Техніка безпеки на уроках хімії

     Інструкція про заходи безпеки під час проведення практичних занять з хімії

     Інструкція з охорони праці під час проведення практичних занять із хімії

     Інструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи з кислотами

     Інструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи з лугами

     Інструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи зі скляним лабораторним посудом та іншими виробами зі скла

     Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсії з хімії

     Інструкція з правил пожежної безпеки в кабінеті хімії

     Акт перевірки готовності кабінету хімії до 20__/__ н. р.

 

Фізична культура і спорт: нормативно-правові акти

     Наказ «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання із фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

     Наказ «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

     Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

     Інструкція з охорони праці під час із фізичної культури та спорту

     Інструкція з охорони праці під час із фізичного виховання

     Інструкція із безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять у спортивному залі та на спортивних майданчиках

     Інструкція з охорони праці та техніки безпеки під час занять на відкритому спортивному майданчику

     Інструкція з охорони праці під час занять зі спортивних і рухливих ігор

     Інструкція з охорони праці під час занять із легкої атлетики

     Інструкція з охорони праці під час занять зі спортивних ігор (футбол, баскетбол, гандбол)

     Інструкція з техніки безпеки на заняттях із гімнастики

     Інструкція з техніки безпеки на заняттях із настільного тенісу

     Інструкція з техніки безпеки на заняттях із баскетболу

     Інструкція з охорони праці під час занять плаванням

 

Кабінет інформатики: нормативно-правові акти

     Наказ «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладах»

     Наказ «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики  навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

     Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» (ДСанПін 5.5.6.009-98)

     Інструкція з охорони праці для вчителя інформатики

     Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікативних технологій навчання

     Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики

     Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ

     Інструкція з охорони праці при роботі ПК

     Інструкція про дії в непередбачуваних ситуаціях, що виникають під час роботи на ПК

     Інструкція з пожежної безпеки для кабінету інформатики

     Акт перевірки готовності кабінету інформаційних технологій до 20__/__ н. р .

     Акт перевірки готовності кабінету інформатики до нового 20__/__ н. р.

     Пам’ятка з перевірки дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації занять із використанням комп’ютерної техніки