Як довго передплачуєте видання «Шкільного cвіту»

Дитячий садок

Усі бібліотечки

Дитячий садок. Бібліотека

Всеукраїнське видання. 

Виходить 1 раз на місяць. Обсяг до 128 сторінок

Індекс 06647

Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Методичний посібник

У посібнику розглянуті теоретичні питання сучасної інноватики в дошкільній освіті та запропоновані конкретні практичні підходи до її застосування в освітньому просторі; надано конспекти занять, ігор, вправ, розваг, Днів здоров’я, що містять елементи сучасних інноваційних технологій.

Методичний посібник для педагогічних працівників ДНЗ, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Музична освіта» педагогічних університетів, батьків дошкільників.

Зміст книжки

До читачів ......................................................................................... 4
Н. Дятленко. Навчімо дітей шанувати себе та інших людей ........ 7
А. Гончаренко. Міні-заняття як форма організації
мовленнєво-розвивальної діяльності дошкільників ...................... 25
А. Шевчук. Новації в мистецькому вихованні дошкільників ........... 43
Г. Смольникова. Сучасні підходи до організації Днів здоров’я ....... 67
Л. Меленець. Технології раннього навчання читання .................... 82
А. Крикун. Ранній розвиток здібностей дітей .................................. 102
О. Таран. Використання елементів ТРВЗ у роботі
з дошкільниками. Шлях до творчості ............................................. 112