Стаття «Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу»

Автор: Осадча Валентина Михайлівна Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке, продумане планування, яке здійснюється на основі глибокого аналізу наслідків діагностуючого анкетування педагогічних працівників, оскільки воно забезпечує...

Розгорнутий план уроку з виробничого навчання на тему “Поділ волосся на зони”

Автор: Пічкур Тетяна Сергіївна МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ: Словесні – розповідь, пояснення , бесіда, інструктаж; Наочні – ілюстрація, демонстрація; Практичні – вправи, показ трудових прийомів; Активні – метод «Ланцюжка» з використанням ІКТ, метод презентації,...

Консиліум для батьків з визначення параметрів індивідуального стилю розумової діяльності школярів першого року навчання.

Автор: Пуговкіна Світлана Олексіївна Багато років працюю над єдиною методичною проблемою «Актуалізація ресурсу особистості як джерело її розвитку» Для забезпечення розвиваючого середовища стала використовувати технологію індивідуального стилю навчальної діяльності...

Урок позакласного читання в 3-му класі на тему “Мелодії зими”

Автор: Мокляк Ольга Степанівна Мета: Формувати в учнів вміння самостійно працювати над різними видами творів, розвивати вміння бачити й відчувати красу природи та вдосконалювати вміння оцінювати вчинки дійових осіб; виховувати спостережливість, любов до природи...

“Медико-педагогічний моніторинг стану здоров’я школярів”

Автор: Задержинський Валерій Васильович Мета роботи – вивчити зміни в організмі учнів, які виникли на протязі тривалого періоду оздоровчих тренувань. Мета була реалізована через вирішення завдань дослідження: 1) визначити теоретико-методичні основи оцінки стану...

Індивідуальна програма корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку з проблемами в розвитку пізнавальної сфери та поведінці (що перебувають на індивідуальному графіку навчання)

Автор: Бичковська Галина Зеновіївна Мета: розвивати вміння точно і правильно називати предмети; розвивати слухові відчуття. Завантажити...

Урок на тему: “Повітря. Вітер”

Автор: Кондратович Наталія Антонівна Мета: З’ясувати, що повітря є всюди, ознайомити учнів із значенням повітря і його властивостями, розвивати спостережливість, уміння аналізувати й робити висновки. Прищеплювати бажання пізнавати навколишній світ, дбати про...

“Урок на тему: «Народні звитяжці» А. Григорук «Кобзарі»

Автор: Кондратович Наталія Антонівна Мета: Ознайомити з унікальним видом мистецтва, поповнити словниковий запас учнів, вчити працювати з додатковою літературою, розвивати вміння стисло переказувати оповідання, виховувати почуття гордості за свій талановитий народ....

Робота з інтелектуально обдарованими дітьми в місті Куп’янську

Автори: Каменюка Людмила Анатоліївна, Яценко Галина Юріївна Обдаровані діти – майбутнє нації, інтелектуальна еліта, гордість, честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу...

Наукова стаття “Роль етнопедагогіки в системі інтерактивного навчання”

Автор: Замінська Наталя Ярославівна У статті розглядається роль етнопедагогіки в структурній системі інноваційного навчання. Аналізуються інтерактивні педагогічні підходи та їх синкретизм з народною педагогікою. Здійснюється висновок, відносно перспектив...

Виховання навичок самообслуговування у молодших школярів з вадами зору

Автор: Лупина Ганна Василівна Навчання та виховання дітей з порушеннями зору в спеціальних закладах здійснюється на основі загальних принципів навчання та виховання. Та поряд з тим їх навчання і виховання має свої особливі завдання та принципи, спрямовані на...

Валеологічні розваги “Носик – наш помічник”

Автор: Лупина Ганна Василівна Мета: закріпити отримані дітьми знання про ніс та його функції. За допомогою дослідів з’ясувати, що ніс – це: орган дихання; орган нюху; він виконує термо-регуляторну, захисну та очищувальну функції. Сприяти усвідомленому засвоєнню правил...

Виховний захід “Брей-ринг “Права свої знай – та про обов’язки не забувай”

Автор: Лупина Ганна Василівна Мета: Розширити знання учнів про їхні особисті права та обов’язки,підвести учнів до розуміння того, що необхідно не лише знати свої права, але й сумлінно виконувати свої обов’язки ;прагнути розуміння неохідності виконувати правила...

Урок для учнів 9 класу “Духовні шукання доктора Фауста” за трагедією Гете “Фауст”

Автор: Кирильчук Людмила Василівна Мета: розкрити зміст духовних поривань Фауста; прослідкувати, як в образі головного героя Гете втілилося авторське бачення людини і її призначення на землі; розвивати вміння аналізувати й порівнювати літературні образи, аналізувати...

Розробка конспекту уроку з російської мови у 7 класі “Повторение и обобщение материала по теме “Глагол”

Автор: Клименко Віра Петрівна Цель урока: – продолжить развитие у учащихся орфографических и речевых навыков, умения определять морфологические признаки глагола, роль глагола в тексте, совершенствовать умения выполнять различные виды разборов; – развивать память...

Розробка конспекту уроку із зарубіжної літератури “Генріх Белль. Життєвий і творчий шлях письменника”

Автор: Клименко Віра Петрівна МЕТА : ознайомити учнів із життям і  творчістю німецького письменника   Г.Белля, ознайомити зі змістом твору, вдосконалити навички роботи над аналізом твору «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»; розвивати навички переказу  прочитаного,...

Методичний посібник “Алгебраїчні рівняння, що зводяться до квадратних”

Автор: Сопрук Катерина Панасівна Основна маса учнів проводить підготовку до державної підсумкової атестації в класі, під керівництвом вчителя. Пропонований посібник стане помічником і для вчителів, і для учнів у ході підготовки на уроках математики в школі; крім того...

Створення тестів в Excel

Автор: Сопрук Катерина Панасівна За допомогою програми Microsoft Еxсel можна розробляти тестові завдання, проводити тестування учнів. Вигляд тесту зображений на рисунку 1. Підберіть запитання для тесту та визначіть спосіб їх оформлення. Створіть у програмі бланк...

Конспект уроку з фізики в 9 класі “Розвиток ядерної енергетики, ядерна енергетика”

Автор: Сопрук Катерина Панасівна Нижче наводиться розробка уроку фізики в 9 класі, де показано використання ІКТ на кожному етапі уроку. Така схема уроку може бути використана на уроках узагальнення і систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії,...

Текстові задачі в Excel

Автор: Сопрук Катерина Панасівна Широко використовувати інформаційні технології доцільно на уроках узагальнення і систематизації знань з теми. Тут можна дати учням індивідуальні завдання по розв’язуванню задач, розв’язок яких оформити за допомогою комп’ютерних...
Круглий стіл «Система освіти України: терміни  і визначення»

Круглий стіл «Система освіти України: терміни і визначення»

15 лютого 2016 р. у НПУ ім. М. П. Драгоманова відбувся круглий стіл на тему «Система освіти України: терміни і визначення». Організатори заходу: Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,...

“Підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови в позаурочний час шляхом роботи з інтернет-сервісом Padlet”

Автор: Мельникова Наталія Павлівна Дана методична розробка містить результати анкетування учнів та вчителів про використання соціального Інтернет – сервісу Padlet, рекомендації щодо використання даного мультимедійного ресурсу для поглиблення знань з англійської...

Виступ психолога на родинному святі “Валіза у доросле життя”

Автор: Лупіна Вікторія Миколаївна   Участь психолога у шкільних родинних святах – один із напрямків просвітницької та консультативної роботи з батьками учнів з особливими освітніми потребами. Підготовка учня спеціальної школи до самостійного дорослого життя , щоб...

Конспект уроку алгебри в 9 класі на тему “Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії”

Автор: Котик Оксана Миколаївна Мета – формувати компетентності: Практичні математичні компетентності: продовжити роботу над визначеннями арифметичної прогресії; розширити знання про арифметичну прогресію, характеристичні властивості, які мають члени прогресії,...

Заливка фону та вибір пензлів в графічному редакторі Adobe Photoshop

Автор: Дяченко Ірина Павлівна Характеристика і навчально-виховне значення теми.   Програма Adobe Photoshop один з численних пакетів для обробки, зміни, збереження графічних об’єктів. Adobe Photoshop – програма для редагування зображень на професійному...

Урок: “Різноманіття птахів” 7 клас

Автор: Сушко Раїса Василівна Мета: а) навчальна:підвищити якість знань учнів з теми, визначити рівень опанування знань, скорегувати знання, уміння, навички, повторити прогресивні особливості будови птахів і пристосування до різних умов життя, закріпити знання учнів...

“Не вмре його слово – не загине сила духу” (до 180-річчя з дня народження та 100-річчя з дня смерті І. Я. Франка) інтелектуальна гра

Автор: Рижук Людмила Федорівна Мета заходу: поглибити знання студентів про життєвий і творчий шлях І.Я.Франка, сприяти усвідомленню значення творчості поета для української та світової культури; розвивати пам’ять, пізнавальні інтереси, самоосвітні вміння та навички;...

Конспект відкритого уроку з української мови: “Алфавіт. Знаки письма”

Автор: Кубах Галина Миколаївна Поглибити знання учнів про знаки письма, алфавіт; формувати уміння та навички розташовувати слова в алфавітному порядку; виробляти практичні навички користування алфавітом; виховувати старанність у навчанні, прищеплювати любов до рідного...

Педагогічне керівництво у навчанні дошкільників з особливими потребами – порушеннями зору

Автор: Євдошенко Ольга Анатоліївна Порушення зору в дошкільному віці різноманітні відповідно до клінічних форм, етіології, патогенезу, ступеня враженості дефекту і структурі цих функцій. Основний контингент закладів становлять дошкільники з амбліопією та косоокістю....

Урок-тренінг на тему: “Своєчасні знання про СНІД – основа профілактики”

Автор: Булава Юлія Миколаївна СНІД – одна з найважливіших і трагічних проблем, що виникла перед людством наприкінці ХХ сторіччя. Суть цієї проблеми не лише в тому, що в наш час мільйони людей інфіковані на СНІД – це значна економічна проблема, оскільки утримання та...
Умови до  Дня землі

Умови до Дня землі

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану...

Методичну розробку уроку виробничого навчання на тему: «Обробка кишені з листочкою з вшивними кінцями»

Автор: Романів Степанія Кирилівна Найважливіша риса сучасного професійного навчання – його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосуватись, а й активно діяти в реаліях, соціальних змін. Сучасний розвиток промисловості та технічне переобладнання...