Як довго передплачуєте видання «Шкільного cвіту»

Книжки видавництва «Шкільний cвіт»

Немає на складі
Усі книжки

Уроки біології. 10 клас. ІІ семестр

До посібника ввійшли цикли уроків учителів біології Черкащини з тем: «Клітина як цілісна система», «Неклітинні форми життя», «Одноклітинні організми», «Багатоклітинні організми» (згідно з програмою для рівня стандарту). Уроки розроблено з урахуванням вимог до сучасного уроку біології, із застосуванням інформаційно-комп’ютерних технологій.

Для методистів, учителів біології, студентів педагогічних вузів.

Рік видання: 2011
Сторінок: 128

Зміст книжки

Тема «Клітина як цілісна система». К. Хижняк, І. Збаражська
Урок 1. Принципи функціонування клітини прокаріотів
як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів ..................... 4
Урок 2. Клітинний цикл еукаріотів. Мітоз ............................ 8
Урок 3. Хімічний склад і будова хромосом на різних
стадіях клітинного циклу ...................................................... 12
Урок 4. Мейоз......................................................................... 14
Урок 5. Обмін речовин та енергії в клітині ......................... 18
Урок 6. Сучасна клітинна теорія. Сучасні цитотехнології,
їх використання ..................................................................... 23

 

Тема «Неклітинні форми життя». Л. Мазур

Урок 1. Віруси — неклітинні форми життя, їх хімічний склад,
будова, життєві цикли ........................................................... 27
Урок 2. Характеристика пріонів ........................................... 33
Урок 3. Роль вірусів у природі й житті людини .................. 41
Урок 4. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу ........................ 53

 

Тема «Багатоклітинні організми». Л. Юрченко, Т. Небикова

Урок 1. Багатоклітинні організми без справжніх тканин.
Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.......... 60
Урок 2. Стовбурові клітини. Диференціація клітин.
Принципи взаємодії клітин .................................................. 73
Урок 3. Будова і функції тканин тварин, їх здатність
до регенерації ......................................................................... 83
Урок 4. Утворення, будова і функції тканин рослин,
їх здатність до регенерації ................................................... 90
Урок 5. Гістотехнології ......................................................... 96
Урок 6. Органи багатоклітинних організмів. Регуляція
функцій у багатоклітинних організмів (тварин) ............... 101
Урок 7. Органи багатоклітинних організмів. Регуляція
функцій у багатоклітинних організмів (рослин та грибів). 112
Урок 8. Узагальнення і систематизація знань із теми
«Багатоклітинні організми» ................................................ 119

 

Використана література .............................................................

 

126