Як довго передплачуєте видання «Шкільного cвіту»

Біологія

Перелік матеріалів «е-Біологія» ― 2012 рік

№ 1—2

Костюченко С. Значення покритонасінних у природі й житті людини. Мультимедійна презентація до уроку біології, 7-й клас.
Костюченко С. Різноманітність голонасінних рослин. Мультимедійна презентація до уроку біології, 7-й клас.
Костюченко С. Розмноження, розвиток та поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство. Мультимедійна презентація до уроку біології та відеофрагменти із записами голосів птахів, 8-й клас.
Кушнір М. Покритонасінні. Фотографії.
Манько О. Дослідження Всесвіту. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 5-й клас.
Манько О. Небесні тіла. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 5-й клас.
Манько О. Сонце. Земля. Місяць. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 5-й клас.
Оношко О. Двошарові тварини. Тип Губки, або Порифери. Структурований матеріал та мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.

№ 3

Ізюмова С. Вищі спорові рослини. Дидактичні картки, 7-й клас.
Ізюмова С. Водорості. Дидактичні картки, 7-й клас.
Оношко О. Мохоподібні: будова, різноманітність, значення в природі та житті людини. Структурований матеріал до уроку біології, 7-й клас.
Пасічник Л. Вищі спорові рослини. Цикл уроків біології, 7-й клас.
Пасічник Л. Відділ Мохоподібні. Мультимедійна презентація до уроку біології, 7-й клас.
Пасічник Л. Узагальнення. Вищі спорові рослини. Мультимедійна презентація до уроку біології, 7-й клас.

№ 4

Балабась І., Возняк В. Дослідження ентомофауни ландшафтного заказника «Лісові озера» м. Комсомольська Полтавської обл. Текстовий матеріал та фотографії.
Балабась І., Возняк В. Дослідження рідкісних комах заказника «Лісові озера» (Ч. 1). Мультимедійна презентація.
Балабась І., Возняк В. Дослідження рідкісних комах заказника «Лісові озера» (Ч. 2). Мультимедійна презентація.
Балабась І., Возняк В. Трудові акції екологічного клубу «КОМЕК». Мультимедійна презентація.
Дячук Т. Еволюційна теорія. Мультимедійна презентація до уроку біології, 11-й клас.
Дячук Т. Зорова сенсорна система. Мультимедійна презентація до уроку біології, 9-й клас.
Дячук Т. Нюхова та смакова сенсорні системи. Мультимедійна презентація до уроку біології, 9-й клас.
Дячук Т. Розвиток життя на Землі. Мультимедійна презентація до уроку біології, 11-й клас.
Дячук Т. Слухова сенсорна система. Мультимедійна презентація до уроку біології, 9-й клас.
Романова І. Мейоз. Розробка уроку біології та мультимедійна презентація до нього, 10-й клас.

№ 5

Грабар Л. Зупини зміни клімату.Мультимедійна презентація до уроку екології, 11-й клас.
Кучеренко І., Бандуровська О. Наша гра. Інтегрований позакласний захід та мультимедійний супровід до нього.
Рачинська І. Дидактичні картки до вступних уроків природознавства, 5-й клас.
Рачинська І. Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 6-й клас.

№ 6

Баранчук С. Будова і функції сечовидільної системи. Розробка уроку біології та мультимедійна презентація до нього, 9-й клас.
Пантелей Г. Екосистемасамостійний рівень організації живої природи і результат спільного історичного розвитку видів. Розробка інтегрованого уроку-тренінгу з екології та мультимедійна презентація до нього, 11-й клас.
Слєпцова О. Природні екосистеми. Розробка уроку природознавства та дидактичні матеріали, 6-й клас.
Слєпцова О., Гаак І. Екосистема лісу. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 6-й клас.
Слєпцова О., Летічевська Є. Екосистема водойми. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 6-й клас.
Слєпцова О., Сорокін М. Екосистема степу. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 6-й клас.
Тимчук Л. Робота серця. Серцевий цикл. Фактори, що впливають на роботу серцево-судинної системи. Розробка уроку біології та мультимедійна презентація до нього, 9-й клас.

№ 7

Грабар Л. Зупини зміни клімату. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 5-й клас.
Іванченко І. Біологічний захист рослин від шкідників. Дослідницька робота з мультимедійною презентацією.
Шеменюк Н. Внутрішня будова риб. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Загальна характеристика типу Хордові. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Охорона водойм. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Підтип Безчерепні. Головохордовіпримітивні хордові тварини. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Підтип Черепні. Зовнішня будова риб. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Промисел риби. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Різноманітність кісткових риб. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Сезонні явища в житті риб. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Узагальнення та контроль з теми «Головохордові. Риби». Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Шеменюк Н. Хрящові риби. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.

№ 8

Антохова К., Кушнір М. Дидактичні картки для визначення видів тварин. Ч. 1. Теми: «Одноклітинні», «Губки», «Кишковопорожнинні», «Черви», «Членистоногі».
Антохова К., Кушнір М. Дидактичні картки для визначення видів тварин. Ч. 2. Теми: «Молюски», «Риби», «Земноводні».
Оношко О. Ліпіди: склад, структура, фізичні та хімічні властивості, біологічні функції. Структурований матеріал та мультимедійна презентація до уроку біології, 10-й клас.
Романчук З. Роль води в природі. Колообіг води. Розробка уроку природознавства та мультимедійна презентація до нього, 5-й клас.
Шелестенко Н., Чернієвська М. Елементний склад живих організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах. Дидактичні матеріали до уроку біології, 10-й клас.
Шелестенко Н., Чернієвська М. Перевірка, оцінка та корекція знань із тем: «Вступ» і «Неорганічні речовини». Дидактичні матеріали до уроків біології, 10-й клас.
Шелестенко Н., Чернієвська М. Роль води в життєдіяльності організмів. Дидактичні матеріали до уроку біології, 10-й клас.
Шелестенко Н., Чернієвська М. Роль неорганічних речовин (кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів. Дидактичні матеріали до уроку біології, 10-й клас.

№ 9

Груша Л. Уявлення про Всесвіт. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 5-й клас.
Єршова Н. Різноманітність кишковопорожнинних. Їхня роль у природі та житті людини. Охорона губок та кишковопорожнинних. Розробка уроку біології, 8-й клас.
Єршова Н., Демиденко Д. Губки-фільтратори. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Єршова Н., Колесников І., Любота У. Медузи. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Єршова Н., Малигон А, Мілько А. Актинії. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Єршова Н., Олійник І. Охорона кишковопорожнинних. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Єршова Н., Печерська Т. Царство коралових рифів. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Єршова Н., Олійник О., Оробей В. Гідрапрісноводна акробатка. Мультимедійна презентація до уроку біології, 8-й клас.
Максимчук М. Будова та різноманітність квіток. Мультимедійна презентація до уроку біології, 7-й клас.
Мартинчук Н. Будова та різноманітність плодів. Мультимедійна презентація до уроку біології, 7-й клас.

№ 10

Васильджагаз Н. Птахи. Дидактичні картки, 8-й клас.
Вертипорох В. Опора і рух. Цикл уроків біології, 9-й клас.
Горпинко О. Опора і рух. Опорні конспекти доуроків біології, 9-й клас.
Лазарчук В. Різноманітність рослинного світу (типові представники). Мультимедійна презентація до навчальних занять з біології, 7-й клас.
Лазарчук В. Різноманітність тваринного світу (типові представники). Мультимедійна презентація до навчальних занять з біології, 8-й клас.
Чемерис Є. Ознайомлення з різноманітністю та процесами життєдіяльності комах, знайомство з голосами птахів, вивчення слідів ссавців. Розробка віртуальної екскурсії з біології та мультимедійна презентація, 8-й клас.

№ 11

Гуслякова С., Волковінський П. Будова бактеріальної, тваринної, грибної та рослинної клітини. Інструктивна картка до лабораторної роботи з біології, 10-й клас.
Гуслякова С., Волковінський П. Форми розмноження організмів та їx цитологічні основи. Інструктивна картка до лабораторної роботи з біології, 11-й клас.
Дячук Т. Теплові явища. Мультимедійна презентація до уроку природознавства, 5-й клас.
Загубинога О. Первоцвіти і люди. Мультимедійна презентація до заняття гуртка «Юні природолюби» у формі усного журналу.
Марченко Н. Дихання. Дидактичні картки, 9-й клас.
Марченко Н. Рух крові по судинах. Дидактичні картки, 9-й клас.
Мішньова О. Відділ Папоротеподібні.Мультимедійна презентація до уроку біології, 7-й клас.
Редкодубська С. Методи цитологічних досліджень. Мультимедійна презентація до уроку біології, 10-й клас.
Редкодубська С. Система органів розмноження людини. Генетичне визначення статі. Мультимедійна презентація до уроку біології, 9-й клас.

№ 12

Пантелей Г. Батько генетики. Мультимедійна презентація до уроку біології, 11-й клас.
Пантелей Г. Генетиканаука про гени, спадковість організмів. Мультимедійна презентація до уроку біології, 11-й клас.
Пантелей Г. Генетика людини. Мультимедійна презентація до уроку біології, 11-й клас.
Пантелей Г. Роль генотипу та умов середовища в розвитку та формуванні ознак. Розробка уроку-тренінгу з біології, 11-й клас.
Подгальська М. Різноманітність паразитичних плоских червів, їх роль у природі та житті людини.Розробка уроку біології та мультимедійна презентація до нього, 8-й клас.
Рибачок Н. Бактеріальні хвороби людини. Мультимедійна презентація до уроку біології, 10-й клас.
Ступак А. Віртуальна подорож «Історія Землі». Розробка інтегрованого позакласного заходу з біології і хімії та мультимедійна презентація до нього, 11-й клас.