Збірник містить цікаві квести із зарубіжної літератури для учнів 5—11-х класів, що охоплюють матеріал на- вчального курсу згідно з чинною програмою. Використання такої інноваційної форми роботи з учнями як квести допоможе вчителеві визначити рі- вень засвоєння навчального матеріалу учнями, виявити прогалини в знаннях, щоб правильно спланувати роботу з метою їх усунення. Квести доцільно застосовувати на етапі завершення роботи над вивченням певної теми. Збірник розрахований на вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.