Якщо ви хочете купити книгу
Календарно­-тематичне планування............................................................. 4

Розділ І. Вступ......................................................................................................... 8

УРОК 1. Тема. Вступ. Мова — скарбниця духовності народу................................................ 9

УРОК 2. Тема. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості,
мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично)............................................................ 13

 

Розділ ІІ. Повторення, узагальнення вивченого........................................................................... 18

УРОК 3. Тема. Розділові знаки у вивчених  синтаксичних конструкціях................................................ 19

УРОК 4. Тема. Частини мови.................................................................................... 24

УРОК 5. Тема. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про
публіцистичний стиль. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення.......................... 29

УРОК 6. Тема. Вивчені групи орфограм................................................................. 33

 

Розділ ІІІ. Морфологія. Орфографія. Дієслово........................................................................ 37

УРОК 7. Тема. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль............................. 38

УРОК 8. Тема. Розвиток мовлення. Складний план власного висловлення (практично)......................... 41

УРОК 9. Тема. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник,
дієприслівник, безособові форми на ­но, ­то  (загальне ознайомлення).......................................... 43

УРОК 10. Тема. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми..................................................... 46

УРОК 11. Тема. Розвиток мовлення. Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове. Ознайомлювальне читання (практично)........................................ 49

УРОК 12. Тема. Доконаний і недоконаний види дієслова............................................................................. 53

УРОК 13. Тема. Не з дієсловами (повторення)....................................... 57

УРОК 14. Тема. Контрольний диктант................................................................. 60

УРОК 15. Тема. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості
побудови опису зовнішності людини, опису дій, роздуму дискусійного характеру........................................ 61

УРОК 16. Тема. Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі................................................ 64

УРОК 17. Тема. Теперішній час. Вимова дієслів на -­шся, ­-ться. Чергування приголосних
у дієсловах.............................................................. 67

УРОК 18. Тема. Майбутній час.................................................................................. 70

УРОК 19. Тема. Контрольна робота № 1. Тестування........................................................... 73

УРОК 20. Тема. Розвиток мовлення. Докладний усний переказ  розповідного тексту художнього стилю
з елементами опису зовнішності людини................................................................... 76

УРОК 21. Тема. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу....................................................................... 78

УРОК 22. Тема. Букви Е, И в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін (повторення)......................... 82

УРОК 23. Тема. Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту
з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі.................................................... 85

УРОК 24. Тема. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)................................................. 87

УРОК 25. Тема. Творення дієслів умовного способу............................................... 90

УРОК 26. Тема. Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового
способу.................................................................................................................................... 93

УРОК 27. Тема. Розвиток мовлення. Твір­о-пис зовнішності  людини в художньому стилі (усно)................................................. 96

УРОК 28. Тема. Культура мовлення й стилістика. Уживання одних способів дієслів чи форм
певного часу замість інших............................................................................................. 100

УРОК 29. Тема. Безособові дієслова. Способи творення дієслів.................................................... 103

УРОК 30. Тема. Контрольна робота «Дієслово як частина мови». Тестування. Контрольне
читання мовчки.................................................................................................................. 107

 

Розділ ІV. Дієприкметник........................................................................ 112

УРОК 31. Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль...................................................................... 113

УРОК 32. Тема. Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних дієприкметників. Правильне використання активних дієприкметників у мовленні.......................................................... 116

УРОК 33. Тема. Творення й відмінювання пасивних дієприкметників............................................ 119

УРОК 34. Тема. Правопис голосних і приголосних у суфіксах та закінченнях дієприкметників........................................... 122

УРОК 35. Тема. Розвиток мовлення. Твір-­опис зовнішності  людини за картиною в художньому
стилі.................................................................... 126

УРОК 36. Тема. Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметникових зворотах........................................................................................................................... 129

УРОК 37. Тема. Побудова речень із дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих речень
із дієприкметниковими  зворотами............................................................................. 132

УРОК 38. Тема. Н у дієприкметниках та -­нн-­ у прикметниках дієприкметникового походження..................................................................................................................... 135

УРОК 39. Тема. Не з дієприкметниками............................................................. 138

УРОК 40. Тема. Безособові дієслівні форми на -­но, -­то.............................................. 141

УРОК 41. Тема. Контрольна робота з теми «Дієприкметник»...................................................144

Share This