Якщо ви хочете купити книгу

До читача .....................................................................................................................................................................  4

Розділ 1. Теорія та методика організації роботи групи продовженого дня .................................  5

Організація роботи групи продовженого дня .......................................................................................................  6

Обладнання для організації різних видів діяльності ...........................................................................................  7

Режим групи продовженого дня ...............................................................................................................................  8

Організація самопідготовки учнів ............................................................................................................................  10

Планування роботи вихователя ГПД .....................................................................................................................  13

Організація роботи методичного об’єднання вихователів ГПД .....................................................................  19

Аналіз роботи груп продовженого дня. Орієнтовний план ..............................................................................  20

 

Розділ 2. Нормативно­правове забезпечення ..........................................................................................  23

Постанова Кабінету Міністрів України від 5.10.2009 № 1121 «Про затвердження
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» ............................  24

Лист МОН України від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних
матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу
в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» .........................................................  27

Посадова інструкція вихователя ГПД ....................................................................................................................  33

 

Розділ 3. Планування виховної роботи .......................................................................................................  35

Планування виховної роботи за основними орієнтирами виховання ...........................................................  36

Ціннісне ставлення особистості до природи ....................................................................................................  40

План виховної роботи у 1-му класі .........................................................................................................................  40

План виховної роботи у 2-му класі .........................................................................................................................  43

План виховної роботи у 3-му класі .........................................................................................................................  46

План виховної роботи у 4-му класі .........................................................................................................................  49

Ціннісне ставлення особистості до праці ..........................................................................................................  52

План виховної роботи у 1-му класі .........................................................................................................................  52

План виховної роботи у 2-му класі .........................................................................................................................  58

План виховної роботи у 3-му класі .........................................................................................................................  61

План виховної роботи у 4-му класі .........................................................................................................................  64

 

Розділ 4. Виховні заходи ..................................................................................................................................  67

Виховні заходи за лінією «Ціннісне ставлення особистості до природи» ....................................................  68

Виховні заходи за лінією «Ціннісне ставлення особистості до праці» ..........................................................  91

 

Share This