pabУ посібнику подано методичні рекомендації для педагогів стосовно впровадження інноваційних форм і прийомів у гуртковій роботі, а саме тренінгових вправ із урахуванням психологічних особливостей розвитку дитячої уяви, фантазії, винахідливості. Цікаві розробки занять стануть у пригоді керівникам гуртків образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтв та інших напрямів.
ЗМІСТ

Вступ ..................................................................................................... 4

Розділ 1. Творча група «Від уяви та винахідливості до творчих успіхів» ..........................................................7

Алгоритм діяльності творчої групи................................................. 7
План діяльності творчої групи з теми............................................11
Методичне забезпечення діяльності творчої групи ..................... 13

Розділ 2. Особливості розвитку творчої уяви й фантазії особистості в гуртку ............................................. 15
Психологічні особливості розвитку особистості ......................... 15
Вікові особливості розвитку уяви й фантазії дітей ..................... 16
Алгоритм розвитку дитячої уяви ................................................... 19
Різновиди й способи утворення уяви ............................................ 20
Основні прийоми творчої уяви. Класифікація методів розвитку творчої винахідливості ................................ 23
Ігрові прийоми розвитку винахідницьких навичок у зображувальній творчості .............................................. 25
Вправи для розвитку фантазії, уяви й винахідливості ............... 27
Розвиток творчої уяви особистості методами ТРВЗ.................... 31
Алгоритм роботи з дітьми із профілактики емоційної нестабільності .................................................................. 34
Види та способи розвитку уяви й фантазії особистості. ............ 38

Розділ 3. Діагностика відтворюваної уяви та образного
мислення вихованців у гуртку ......................................................... 56
Тести. Обробка результатів, критерії оцінювання ....................... 56
Тест-гра «Чи винахідливий ти?» ................................................... 57
Тест «Незакінчений малюнок» ...................................................... 60
Тест «Спрямованість сприйняття дійсності» ............................... 61
Тест «Образність і креативність уяви» ......................................... 61

Розділ 4. Практичні заняття в гуртках образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва............................ 63
Чарівний світ квітів......................................................................... 63
Додатки..........................................................................69
Секрети гарного настрою ............................................................... 73
Додатки...............................................................................80
Секрети новорічної гостинності .................................................... 84
Подорож до країни фараонів.......................................................... 93
Країна фантастичних ілюзій ........................................................ 107
Додатки............................................................................................115

 

Share This