subЗапропоновані матеріали допоможуть методисту з предмета змоделювати професійну діяльність, сприятимуть професійному зростанню та реалізації головної мети діяльності — професійної допомоги вчителям.

ЗМІСТ
До читача ................................................................................................ 4

Розділ 1. Методист у системі післядипломної педагогічної освіти .............................................................. 5
Професійна методична діяльність: сутність та зміст .................... 5
Сучасні моделі методичних служб району (міста) як чинник визначення змісту діяльності методиста................... 6
Андрагогічні засади професійної методичної діяльності ............. 8
Професійна компетентність методиста ..........................................11

Розділ 2. Планування та організація діяльності методиста з навчальної дисципліни ............................................. 21
Нормативно-правова база діяльності методиста.......................... 21
Планування роботи методиста з навчальної дисципліни............ 27
Форми професійної діяльності методиста з навчальної дисципліни .................................................... 31
Технологічні основи діяльності методиста з навчальної дисципліни ..................................................... 33
Узагальнення і дисемінація досвіду вчителя-предметника ........ 45
Види методичної продукції ............................................................ 51
Навчально-методичний комплекс із предмета як засіб забезпечення якісної освіти........................................ 55

Розділ 3. Оцінювання результатів діяльності методиста ............ 60

Використані джерела.......................................................................... 68

Додатки ................................................................................................. 71

Share This