Всеукраїнський науково-методичний журнал: стратегія і тактика управління навчальними закладами різного типу.

Виходить 1 раз на місяць. Обсяг 84 сторінки

Індекс 95538